Compensatiepakket is rond: Rijk investeert 650 miljoen euro in Zeeland, meer dan duizend banen erbij

Zeeland krijgt een Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een kenniscentrum op het gebied van water, voedsel en energie en een snellere treinverbinding met de Randstad ter compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Er wordt de komende jaren zo'n 650 miljoen euro in de regio gepompt. Dat moet op de lange termijn meer dan duizend banen opleveren.

Onderdelen in het compensatiepakket:

  • Zeeland krijgt (op de locatie waar de marinierskazerne had moeten komen) een Law Delta, bestaande uit een Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank, een beveiligde overnachtingsplek voor rechters en advocaten en strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit.
  • Er komt een Delta Kenniscentrum in Vlissingen gefocust op voedsel, water en energie in Vlissingen, een samenwerking tussen de Zeeuwse kennisinstellingen en de universiteiten van Utrecht en Wageningen.
  • Zeeland krijgt een vaste intercity tussen Vlissingen en de Randstad en er komt geld voor een goederenspoorverbinding tussen Terneuzen en Gent.
  • Er komen onderzoeken naar de mogelijkheid om een waterstoffabriek in Zeeland neer te zetten, om North Sea Port klimaatneutraal te maken en om een 380kV-verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen te trekken.
  • Zeeland krijgt een huisartsenopleiding, Vlissingen een regionaal gezondheidscentrum en er komt meer geld voor de Zeeuwse zorginfrastructuur.
  • Langdurig werkzoekenden in Zeeland worden omgeschoold.

Het hoofdkantoor, onderzoekslabfaciliteiten en de ontwikkel-, test,- en demofaciliteiten van het Delta Kenniscentrum worden gevestigd op de Kenniswerf in Vlissingen. Verder vinden activiteiten verspreid in Zeeland plaats, zoals bij het NIOZ in Yerseke, het Joint Research Center Zeeland in Middelburg en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. De totale bijdrage aan het Delta Kenniscentrum vanuit de compensatiemiddelen bedraagt ruim 68 miljoen euro.

Presentatie

Staatssecretaris Knops, speciaal adviseur Wientjes en de Zeeuwse overheden presenteerden de plannen vanmiddag op een persconferentie. Die persconferentie is hier terug te kijken.

'Weinig verhullend taalgebruik'

Staatssecretaris Knops zag aan het begin van de gesprekken dat het vertrouwen van de Zeeuwse bestuurders in het kabinet in het begin van de gesprekken ver weg was. "Er is weinig verhullend taalgebruik geweest de laatste maanden", aldus Knops over de toon van de gesprekken. Toch zag hij al snel dat het onderlinge vertrouwen toenam.

Knops is tevreden over de uitkomst van de onderhandelingen. "Het is een veelomvattend pakket bestaande uit ongeveer 650 miljoen euro", aldus Knops. Het Rijk verwacht dat deze investering op de langere termijn meer dan duizend banen zal opleveren. Knops is ervan overtuigd dat deze investeringen Zeeland economisch structureel versterken.

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen is blij met het werk dat speciaal gezant Bernard Wientjes de afgelopen maanden, midden in de coronacrisis, heeft verricht. "Daar waar Nederland tot stilstand kwam, daar ging Bernard Wientjes met zijn team onvermoeibaar door", aldus Van den Tillaar.

De burgemeester is ook blij met het compensatiepakket dat vanmiddag is ondertekend. "Het Rijk laat zien weer te willen investeren in de kracht en de kansen van Zeeland." Volgens Van den Tillaar zijn de investeringen waar nu afspraken over zijn gemaakt minstens zo hoog als de investeringen die zouden zijn gedaan als de marinierskazerne wel gewoon naar Vlissingen was gekomen.

Dank aan Zeeuwen

Commissaris van de Koning Han Polman wilde vooral de Zeeuwen bedanken voor de uitkomst van de onderhandelingen. Hij dacht daarbij aan de busladingen Zeeuwen die na het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Den Haag togen om zich te laten zien en te horen. "U heeft met overtuigingskracht gesproken zoals politici en bestuurders misschien niet kunnen", aldus Polman.

Toch was Polman nog wel een beetje verbolgen over het feit dat de economie van Zeeland nu pas op deze steun kan rekenen. "Je zou toch eigenlijk niet zo'n crisissituatie nodig moeten hebben om tot sociaaleconomische structuurversterkingen te komen voor Zeeland." Toch denkt hij dat de afspraken die er nu liggen een goede stap is voor de Zeeuwse economie.

'Economische effecten minstens gelijkwaardig'

Zowel Polman als Van den Tillaar denken dat de economische effecten van het compensatiepakket groter zijn dan als de marinierskazerne wel naar Vlissingen zou komen. "Is het pakket gelijk aan de effecten van de marinierskazerne? Nee. Maar gelijkwaardig? Ja. En misschien gaat het zelfs wel verder dan de marinierskazerne", zegt Van den Tillaar.

De burgemeester van Vlissingen, staatssecretaris, commissaris van de Koning en de dijkgraaf van het waterschap ondertekenen het bestuursakkoord (foto: ANP)

Wientjes bestrijdt dat het pakket dat er ligt ook voor een groot deel 'wishfull thinking' is. Als het gaat om bijvoorbeeld een 380 Kv-aansluiting voor Zeeuws-Vlaanderen of de komst van een waterstoffabriek in Zeeland, gaat het volgens Wientjes over miljardeninvesteringen die pas over vijf tot tien jaar worden gedaan. "Maar wij denken dat met ons rapport Zeeland goed gepositioneerd is om van de vruchten van die toekomstige investeringen te plukken", legt de speciaal gezant uit.

Het feit dat de handtekeningen onder het pakket staan, betekent niet dat het provinciebestuur nu achterover gaat leunen en zomaar vertrouwd dat de afspraken worden nagekomen. Volgens Polman gaan de Zeeuwse partijen en het kabinet de uitvoering van de afspraken meerdere keren per jaar, openbaar evalueren.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
compensatie marinierskazerne
Deel dit artikel:

Reageren