Leerlingen onderzoeken kwaliteit van het water

DREISCHOR - De kinderen gingen als echte onderzoekers aan de slag met emmers, meetlinten en schepnetten om te zien hoe het met de kwaliteit van het water gesteld is.
Het onderzoek is de start van het project Proeftuin Kaderrichtlijn Water Dreischor. Met dit project wil men de kwaliteit van het oppervlaktewater in de polder meten en kijken wat er nodig is om die eventueel te verbeteren.
De uitkomsten worden door de leerlingen gepresenteerd op 20 november in de kerk in Dreischor.