Schorren beschermen beter bij dijkdoorbraak dan hoge dijken

Dijken die aan de zeezijde worden beschermd door natuurlijke kwelders of schorren, zijn beter bestand tegen stormen dan hogere dijken zónder natuur voor de oever. Bovendien redden ze ook mensenlevens als een dijk wel doorbreekt. Dat schrijft een team van wetenschappers uit Yerseke, Delft en Antwerpen deze week in het blad Nature Sustainability.

Het schor bij de zeedijk van Ellewoutsdijk (foto: Omroep Zeeland)

"De dreiging van klimaatverandering en zeespiegelstijging voor de toekomst van ons land wordt steeds reëler", stelt professor Tjeerd Bouma, onderzoeker aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Yerseke en de universiteiten van Utrecht, Groningen en Zeeland. "Daarom zoeken we naar nieuwe, kosteneffectieve manieren om de kust veilig te houden. Dit onderzoek laat zien dat we ook nog veel kunnen leren van ons verleden."

Minder natuur geeft meer slachtoffers

Analyse van de dijkdoorbraken tijdens de stormvloed van 1953, die meer dan 1.800 mensen het leven kostte, laat zien dat de doorbraken aanzienlijk minder diep waren als er een schor voor de dijk lag. Op die plekken liep veel minder water de polders in en was er dus meer tijd om te vluchten. "Met minder natuur had de ramp van 1953 aanzienlijk meer slachtoffers gemaakt", stelt Bouma dan ook.

Een team wetenschappers van het NIOZ, de TU Delft en de Universiteit Antwerpen analyseerde naast de Watersnoodramp van 1953 ook de zogenoemde Kerstvloed van 1717, waarbij meer dan 14.000 mensen omkwamen. Ook daar zagen ze dat er minder dijkdoorbraken waren op plekken waar een hoog opgeslibde, met planten begroeide zone voor de dijk lag.

Schorren houden dijkdoorbraken klein

Dat schorren niet alleen golven dempen, maar ook dijkdoorbraken klein houden, heeft belangrijke implicaties voor de kustverdediging van de toekomst, aldus Bouma: "Dit nieuwe inzicht betekent dat opslibbende 'wisselpolders' - lage polders tussen twee dijken die een aantal jaren door slibrijk zeewater worden overstroomd en zo ophogen - er voor kunnen zorgen dat kustzones extra veilig worden."

Bouma concludeert: "Onze analyses tonen aan dat bij zeespiegelstijging dit effect alleen maar belangrijker wordt voor onze veiligheid."

Meer over dit onderwerp:
dijken overstroming hoog water schorren NIOZZ
Deel dit artikel:

Reageren