Provincie vraagt Den Haag dringend om meer geld voor 'arme' gemeentes

Er moet extra geld naar gemeenten die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Dat zegt provinciebestuurder Harry van der Maas. Hij voert het woord namens alle provincies in deze kwestie. Van der Maas heeft zijn zorgen ook in een brandbrief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken geuit.

Van der Maas schrijft in de brief namens het Interprovinciaal Overleg (IPO): "Vele gemeenten en provincies hebben u de laatste tijd laten weten uiterst bezorgd te zijn over de financiële positie van de gemeenten. De urgentie is dermate [...] dat de gevolgen hiervan merkbaar worden in onze samenleving en bij onze inwoners. De gezamenlijke provincies achten dat verre van wenselijk."

Bemoeienis Rijk

De provincie is verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de financiën van de gemeenten. Als die er financieel echt slecht aan toe is, kan een gemeente een artikel-12 gemeente worden. Dan gaan provincie en Rijk zich bemoeien met het huishoudelijk potje van de gemeente.

In Zeeland is dat het geval (geweest) met bijvoorbeeld Vlissingen en Middelburg. Bij grote uitgave moet er dan eerst toestemming worden gevraagd aan Rijk en provincie. Dit om te voorkomen dat een gemeente failliet gaat. Dat is wettelijk niet mogelijk in Nederland.

Harry van der Maas, woordvoerder namens de provincies (foto: Omroep Zeeland)

Veel gemeenten hebben flinke inkomsten de afgelopen tijd misgelopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan parkeergelden die niet binnenkomen. De kosten voor zaken als ambtenarensalarissen lopen wel gewoon door. Daardoor komen gemeenten in de problemen: wel uitgaven, geen of minder inkomsten.

Door het ijs zakken

Van der Maas hoopt nu dat Ollongren met geld over de brug komt. Anders vreest hij dat landelijk, maar ook in Zeeland, gemeentes 'door het ijs gaan zakken'. In de brief wordt niet duidelijk hoeveel geld er nodig is om alle Nederlandse gemeenten overeind te houden.

Meer over dit onderwerp:
brandbrief rijk van der maas
Deel dit artikel:

Reageren