'Iedereen is zich te weinig bewust van racisme en discriminatie'

Keti Koti is een jaarlijks terugkerende Surinaamse feestdag ter viering van de Nederlandse afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. De naam betekent 'Ketenen Gebroken' en de feestdag wordt sinds 2005 ook in Zeeland gevierd. En ondanks de coronamaatregelen, staat deze dag meer in de belangstelling dan ooit.

De demonstratie tegen racisme in Middelburg van vorige maand (foto: Omroep Zeeland)

Angelique Duijndam en Mercedes Zantwijken praatten in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer over Keti Koti. Dit jaar is het thema van de dag Burgermoed en Gastvrijheid. Burgermoed slaat volgens Zantwijken daarbij vooral op de moed om je stilzwijgen te doorbreken en op te staan tegen racisme en discriminatie. "Als je onrecht ziet, moet je daarvan iets durven zeggen. Je moet opkomen voor jezelf of voor een ander. Dat is de laatste tijd actueler dan ooit", zegt ze. "Het komt voort uit de zwijgende massa terwijl ze ertegen zijn. Wij willen dat ze hun mond opendoen", voegt Duijndam daaraan toe.

Meer bereidheid om met racisme bezig te zijn

Volgens Duijndam zijn veel mensen tegenwoordig meer bereid om ermee bezig te zijn. "De basis daarvoor is gelegd door Black Lives Matter." Bang dat de bereidheid wegebt na verloop van tijd zijn beide dames niet. Als voorbeeld noemt Zantwijken een motie die gisteravond is aangenomen door het provinciebestuur van Noord-Holland. "Volgens die motie moeten er in alle gemeenten in Noord-Holland Keti-Kotitafels gehouden worden. We gaan alleen maar vooruit nu."

Met die Keti-Kotitafels snijdt ze ook direct het tweede thema aan van deze speciale dag: Gastvrijheid. Daarin zit de bereidheid om iemand aan je tafel uit te nodigen voor iets lekkers en voor een goed gesprek. Die dialoogtafel bestond al, maar door de coronamaatregelen is door Zantwijken de Dialoogtafeltas in het leven geroepen om met een paar mensen aan te schuiven.

Landelijk zijn er zo'n 1.700 van deze tassen aangevraagd, waarvan 300 in Zeeland. Zantwijken en Duijndam zijn daar blij verrast over, maar ze leggen de lat voor volgend jaar nog hoger. En dat alleen mensen de tas aanvragen die toch al betrokken zijn bij de strijd tegen racisme wuift Zantwijken direct weg. "Iedereen is zich te weinig bewust van racisme en discriminatie. Niemand heeft voldoende ervaring om met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar anderen."

Meer over dit onderwerp:
Keti Koti Zeeuwse Kamer
Deel dit artikel:

Reageren