Een EBI, een beveiligde rechtbank... Waar komt nu wat in Vlissingen? En wanneer?

In Vlissingen worden miljoenen geïnvesteerd. De stad krijgt een extra beveiligde gevangenis annex beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank, een kenniscentrum en een gezondheidscentrum en gaat dus flink veranderen. Maar waar komt nu wat? En wanneer?

Op de plaats waar de marinierskazerne had moeten komen, wordt het justitieel complex met een gevangenis en rechtbank gebouwd. Op de kenniswerf, de wijk waar de hogeschool Zeeland en ROC Scalda zijn gevestigd, komt het nieuwe wetenschappelijk kenniscentrum en een studentencampus. En dan wordt nog het stationsgebied heringericht, waarvandaan reizigers 'slimme' aansluitingen op bestaande en nieuwe vervoerslijnen krijgen.

340 miljoen euro trekt Den Haag uit voor een justitieel complex met een extra beveiligde gevangenis, een beveiligde rechtbanklocatie, een verblijf voor rechters en advocaten en een kenniscentrum voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Rechters en advocaten hebben een beveiligde accommodatie nodig, omdat zij regelmatig worden bedreigd. Hotels in de stad zijn dan niet veilig genoeg.

Gevangenis in 2026

De gevangenis biedt plaats aan 122 gedetineerden, waarvan dertig extra beveiligde plaatsen voor vluchtgevaarlijke gedetineerden. Het levert Vlissingen vijfhonderd banen op.

Het vertrouwen herstellen is gebaat bij snel bouwen. De Zeeuwen moeten zien dat het Rijk ook echt menens is."
Albert Vader, wethouder Vlissingen

Het complex komt aan de Buitenhaven op het terrein waar de marinierskazerne zou komen en moet in 2026 klaar zijn. "Dat heeft te maken met een vergunningstraject dat je moet doorlopen", zegt wethouder Albert Vader van Vlissingen. Voor hem geldt, hoe sneller, hoe beter: "Het vertrouwen herstellen is gebaat bij snel bouwen. De Zeeuwen moeten zien dat het Rijk ook echt menens is." Twee opties liggen nu op tafel. Het gebouw komt of naast de oude leegstaande kazerne, of naast buizenbedrijf Herstaco.

(foto: Omroep Zeeland)

Op de kenniswerf aan de Edisonweg moet de gemeentewerf plaatsmaken voor een nieuwe studentencampus. Het hele gebied moet zich door de komst van het nieuwe kenniscentrum verder ontwikkelen en ook ruimte gaan bieden voor nieuwe innovatieve bedrijven. Wethouder Vader: "Dit moet de hotspot worden voor kennisontwikkeling."

Binnen vijf jaar een 'hotspot'

De stad had al plannen klaarliggen voor het gebied, maar kon dat door gebrek aan financiële middelen gespreid over vijftien jaar uitvoeren. Nu het rijk vijftien miljoen euro investeert, kan de Kenniswerf binnen vijf jaar worden ontwikkeld. Voor het nieuwe kenniscentrum voor onderzoek naar voedsel, water en energie is 68 miljoen euro uitgetrokken. Het kenniscentrum levert 140 banen op.

En dan zijn er nog miljoenen voor andere projecten in de stad. Vijf miljoen euro is er uitgetrokken om het stationsgebied opnieuw in te richten. En nog eens vijf miljoen voor 'slimme mobiliteitsplannen'. Steeds grotere stromen toeristen en andere reizigers zouden in Vlissingen een overstap moeten kunnen gaan maken naar andere vervoerslijnen.

Ruim drie miljoen euro is er voor een nieuw gezondheidscentrum dat in het gebouw van ziekenhuis Adrz moet komen. Ziekenhuis, ouderenzorg, psychiatrie en huisartsen gaan hierin samenwerken om de zorg aan inwoners beter op elkaar af te stemmen.

Over vijf jaar andere stad

Alle miljoeneninvesteringen zullen de stad een economische stimulans geven. Het justitieel complex en het nieuwe kenniscentrum leveren bij elkaar 610 banen op. Het gebied van de Kenniswerf en het Stationsgebied zullen zijn ontwikkeld en aan de rand van de stad staat straks het justitieel complex. "Dit pakket is minstens even goed als de marinierskazerne", zei burgemeester Bas van den Tillaar vrijdag na afloop van de presentatie van het compensatiepakket.

Deze miljoeneninvesteringen krijgt Vlissingen 

Deze miljoeneninvesteringen krijgt Vlissingen
Justitieel complex 354,2 miljoen
Kenniscentrum 68,4 miljoen
Kenniswerf 15 miljoen
Stationsgebied 5 miljoen
Slimme mobiliteit 5 miljoen
Gezondheidscentrum 3,2 miljoen
Aardgasvrije wijk 4 miljoen

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren