Musea: Geef instellingen met weinig subsidie voorrang bij steunfonds

Als straks het geld vanuit het stimuleringsfonds voor de Zeeuwse cultuur wordt verdeeld, in het gunstigste geval 1,4 miljoen euro, moeten instellingen met weinig subsidie voorrang krijgen. Dat vinden de directeuren van de grootste musea met structurele subsidie in Zeeland: het Zeeuws Museum in Middelburg en het maritiem MuZEEm in Vlissingen. De plannen voor het stimuleringsfonds worden vandaag of morgen in de Zomerbrief aan Provinciale Staten gepresenteerd.

Uit een enquête onder honderd culturele instellingen bleek dat de Zeeuwse cultuursector in totaal 40 miljoen omzet is misgelopen tijdens de coronacrisis. Het daadwerkelijke verlies bedraagt 4,3 miljoen euro. De 13 musea die de enquête invulden gaven aan samen 1,5 miljoen euro verlies te hebben geleden.

In de hele cultuursector tekent zich een plaatje af, waarbij subsidie een cruciale rol speelt. Instellingen die 'rond' kunnen komen van hun jaarlijkse subsidies en minder afhankelijk zijn van andere inkomsten, zijn minder kwetsbaar dan instellingen die weinig tot geen subsidie krijgen.

Voorrang

Marjan Ruiter van het Zeeuws Museum en Onno Bakker van het MuZEEum zijn het daar mee eens. "Het kost me een beetje moeite om het te zeggen, maar ja, instellingen zonder subsidiegelden moeten voorrang hebben", zegt Ruiter. Bakker wijst daarnaast ook naar de toeleveranciers van de culturele sector: "Die worden net zo goed geraakt, die moeten ook meegenomen worden."

De provincie heeft 880.000 euro beschikbaar voor het steunfonds. Vanuit het Rijk kan daar nog 540.000 euro bijkomen. Het geld uit Den Haag is gereserveerd voor het Watersnoodmuseum, Zeeland Theaters (de Mythe, Scheldetheater en de Schouwburg) en de kleine Zeeuwse filmtheaters en heeft als voorwaarde dat de provincie hetzelfde bedrag geeft.

Het resterende geld uit het Zeeuwse noodfonds (340.000 euro) wordt over de overige culturele instellingen verdeeld. Film by the Sea krijgt bijvoorbeeld 60.000 euro.

Marjan Ruiter, directeur Zeeuws Museum (foto: Omroep Zeeland)

Het Zeeuws Museum zegt door de coronacrisis 160.000 euro aan inkomsten te zijn misgelopen, daarnaast gaf het 80.000 euro uit aan het coronaproof maken van het museum. Bij het MuZEEm liepen de gemiste inkomsten door corona in de tienduizenden euro's, maar vielen de kosten voor het ombouwen met zo'n 6.000 euro enigszins mee.

Wij redden het hopelijk wel

Toch geven beide directeuren aan dat zij ook zonder steun uit het Provinciale Stimuleringsfonds verwachten overeind te kunnen blijven. Onno Bakker van het MuZEEm verwacht dat er vanuit de gemeente Vlissingen coulance komt als het gaat om huur en de verdere vaste lasten gedekt worden vanuit een structurele subsidie.

Wel reserves aanspreken

Datzelfde geldt voor het Zeeuws Museum. Huur, gas, water, licht en personeelskosten zijn gedekt vanuit de jaarlijkse subsidie, de extra kosten worden uit de reserve gehaald. "Niet leuk", volgens directeur Marjan Ruiter. "Door goed met ons geld om te gaan, hebben we de reserve kunnen opbouwen en het voelt niet goed om die aan te spreken. Aan de andere kant is dit precies waar zo'n reserve voor is."

Onno Bakker van het MuZEEum (foto: Omroep Zeeland)

Voor veel musea die geen structurele subsidie krijgen, is een uitkering uit het stimuleringsfonds onontbeerlijk voor het voortbestaan. Directeur Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk beaamt dat. "Het Watersnoodmuseum heeft ook een reserve, maar die hield rekening met enigszins teruglopende bezoekersaantallen. Maar helemaal naar nul, daar waren we niet op berekend. Dat houdt in dat we deze maanden tonnen hebben misgelopen. Omdat het Watersnoodmuseum het echt van de ticketverkoop moet hebben, kunnen wij extra geld uit het noodfonds goed gebruiken."

Sympathiek maar ook voor de hand liggend

Siemco Louwerse vindt het sympathiek van de andere musea dat de minder gesubsidieerde instellingen voorrang mogen krijgen, maar zegt ook dat het een logische redenering is. "Zonder directe inkomsten en zonder subsidie kunnen rekeningen niet meer betaald worden. Dus moet dat als eerste worden opgelost." Wanneer de aanvraag voor 540.000 euro vanuit het landelijke noodfonds voor de cultuur wordt gehonoreerd, komt het Watersnoodmuseum voor een gedeelte daarvan als eerste in aanmerking. Inmiddels nemen de bezoekersaantallen van het museum weer toe en komt er weer geld binnen.

Vfonds

Het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp, kan in ieder geval nog rekenen op geld uit een andere hoek. Het kabinet en het VFonds, dat het herdenken van oorlog en vieren van vrede steunt, trekken voor ondersteuning ieder een miljoen euro uit. Overigens kunnen de kleinere Zeeuwse oorlogsmusea hier geen aanspraak op maken.

Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum (foto: Omroep Zeeland)

Bij het presenteren van de najaarsnota moet duidelijk zijn hoeveel geld er precies in het fonds zit en wie er wat krijgt. De provincie hoopt ook nog op bijdragen uit het bedrijfsleven en de gemeenten. De instanties die geld krijgen, moeten wel inzetten op samenwerking met de andere instellingen in de buurt. Op die manier hoopt de provincie dat de hele sector sterker uit de coronacrisis zal komen.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
cultuur zeeland steunfonds
Deel dit artikel:

Reageren