Zeeuws-Vlaanderen krijgt 20 miljoen om toekomstbestendig en zelfredzaam te worden

Zeeuws-Vlaanderen krijgt in totaal 20 miljoen euro om zich toekomstbestendig en zelfredzaam te maken. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat inwoners zelf actief worden betrokken bij het maken én uitvoeren van de plannen.

Zonsopkomst bij de Otheense Kreek (archieffoto) (foto: Wies Koekkoek)

Eerder was al bekendgemaakt dat het Rijk hier 7,5 miljoen euro voor uittrekt. De andere 7,5 miljoen komt van regionale overheden, 5 miljoen euro van private partijen. Daardoor is de begroting van de deal rond.Het geld wordt ingezet om Zeeuws-Vlaanderen te ontwikkelen naar een 'grensoverschrijdende, leefbare, zelfredzame en toekomstbestendige regio, waar inwoners prettig wonen, leren en werken', schrijft Schouten.

Waar gaat het geld naartoe?

In totaal worden er met het geld van de Regiodeal achttien projecten opgestart. Die achttien projecten zijn onder te verdelen in vier globale punten:

  1. De deal moet de identiteit en participatie van Zeeuws-Vlamingen versterken door ze te betrekken bij het inrichten van de leefomgeving.
  2. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving wordt verbeterd met en door inwoners. De Deal zet zich ook in op natuurinclusieve landbouw.
  3. De regio experimenteert met nieuwe manieren om voorzieningen in een dunbevolkt gebied in stand te houden, zoals digitale toegang tot juridische hulpverlening en zorginstellingen, waarbij ook over de landsgrenzen heen wordt gekeken.
  4. Er wordt geld gebruikt om het expat center in Terneuzen, dat vorig jaar september van start is gegaan, een boost te geven.

Bewoners actief bij de Regiodeal betrekken is in deze tijd van corona niet makkelijk, zegt voorzitter van de Economic Board Zeeland Eric de Ruijsscher. "Het idee was bijvoorbeeld om bewonersbijeenkomsten te organiseren, maar dat is nu moeilijker. We zijn nog aan het bekijken hoe we bewonersparticipatie vorm kunnen geven."

De plannen zijn nu nog in de maak. Aan het eind van de zomer komen de projectleiders van de achttien projecten waaruit de Regiodeal bestaat voor het eerst bij elkaar. Volgens De Ruijsscher moet het project binnen tweeënhalf jaar afgerond worden. "Dit jaar nog voorbereidingen, de daadwerkelijke uitvoering zal volgend jaar en het jaar daarop plaatsvinden."

Meer over dit onderwerp:
Zeeuws-Vlaanderen Regiodeal
Deel dit artikel:

Reageren