Provincie 'zorgt voor eeuwig' voor voormalige stortplaats Koegorspolder

De provincie wordt nu echt eigenaar van de voormalige stortplaats die in de Koegorspolder bij Terneuzen ligt. Dat betekent feitelijk dat de provincie 'voor eeuwig' zorg moet dragen voor de stortplaats. En dan in het bijzonder dat de grond van de stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu en de leefomgeving veroorzaakt.

De voormalige vuilstortplaats in Terneuzen (foto: Google Maps)

In 2017 was er al de intentie, maar nu, twee jaar later, is er overeenstemming tussen de partijen. Met de overname is een bedrag van vier miljoen euro gemoeid. Dat zijn de kosten voor de 'eeuwigdurende nazorg'. Dat bedrag is al eerder zo berekend.

Volgens de wet verplicht

De stortplaats in de Koegorspolder is nu nog eigendom van Indaver en van Yara, maar wettelijk is de provincie verplicht de nazorg van voormalige stortplaatsen op zich te nemen. Volgens het provinciebestuur kan dat het beste als de grond ook in eigendom is van de provincie. "De beste garantie is eigenaar worden van de gronden en dus ook de stortplaats. Een ander voordeel is dat we zelf de herbestemming kunnen bepalen en we zijn niet afhankelijk van een exploitant."

Zonnepark Braakman Evides (foto: Omroep Zeeland)

Volgens plan zou de grondoverdracht in 2018 zijn, maar dat liep vertraging op. Zo was er onder meer een incident met de koelwaterleiding van Yara. Die raakte in november 2014 beschadigd door werk dat werd uitgevoerd in opdracht van Indaver. De geschatte schade werd geraamd op 5 miljoen euro. Beide partijen zijn het de afgelopen jaren niet eens geworden over de schuldvraag en de daarbij horende vergoeding.

De provincie heeft het nu zo geregeld dat er geen beroep kan worden gedaan op geld of verantwoordelijkheid van de provincie als die eigenaar wordt van de grond.

Zonnepark

De verwachting is dat er in september getekend gaat worden voor de grond. De provincie heeft al ideeën voor de voormalige stortplaats. Zo wordt er gesproken over een zonnepark op die plek.

Meer over dit onderwerp:
provincie stortplaats eeuwige zorg koegorspolder
Deel dit artikel:

Reageren