Dijkexcursie houdt Hansweertenaren op de hoogte van megaproject

Niet in het dorpshuis Kaj Munk, maar op dijk zelf kregen bewoners van Hansweert woensdagavond uitleg over de dijkversterking. Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst verplaatst naar buiten en waren er kleine groepjes gemaakt. De dijkversterking wordt een megaklus en is ingrijpend voor het dorp.

Niet in het dorpshuis, maar door corona buiten op de Zeedijk (foto: Omroep Zeeland)

Dorpsbewoners John Jansen volgt de ontwikkelingen al vanaf het begin. Hij kent de plannen, alleen is hij na vanavond toch een beetje bang voor de veiligheid van de weg onderlangs de zeedijk richting Kapelle. "Die wordt straks te zwaar belast. Er fietsen veel kinderen en dat levert gevaarlijke situaties op. Ik hoop dat het in de komende plannen nog verkeersluw wordt."

Zo heeft iedere deelnemer tijdens deze avond wel zijn eigen zorgen of wensen. Want naast de dijkverzwaring gaat het hele gebied rond de zeedijk op de schop. De weg vanuit het centrum richting de Westerschelde verdwijnt en ook de camperplaats krijgt een andere plek.

Over 5 kilometer lengte wordt de dijk verhoogd

De zeedijk tussen de sluizen van Hansweert en de Sint Annapolder wordt over een lengte van 5 kilometer verhoogd. Volgens nieuwe veiligheidsnormen voldoet de zeewering niet meer aan de eisen. Bij Hansweert geldt ook nog eens een extra norm, omdat bij een dijkdoorbraak, het hele dorp en achterliggende gebied onderwater loopt.

Uitleg van Waterschap Scheldestromen (foto: Omroep Zeeland)

Philipp Keller van Waterschap Scheldestromen is blij met de betrokkenheid van de inwoners. "We willen in dialoog met de mensen uit Hansweert tot de beste oplossingen te komen." Vanaf het eerste moment worden inwoners bij het project betrokken. Dat gebeurt niet alleen via dit soort avonden, maar ook met nieuwsbrieven en online.

Al zijn er kritische opmerkingen bij deelnemers, ze zijn blij met de openheid van de uitvoerende partijen. Door het gebruik van artist impressions kunnen de Hansweerters nu alvast zien hoe die nieuwe zeedijk er uit moet gaan zien vanaf 2025. Als alles volgens verloopt gaat de eerste spa over twee jaar de grond in.

Deel dit artikel:

Reageren