Ontmoetingshuis voor veteranen langgekoesterde wens

Zeeuwse veteranen hebben binnenkort een eigen ontmoetingsplek. Aan de Faradayweg in Vlissingen staat het Elizabeth-Alexander Huis, ontmoetingshuis voor veteranen. Iedereen die een geüniformeerd beroep heeft gehad, is daar welkom.

De 77-jarige veteraan John Kouters uit Middelburg is apetrots op de plek die er dankzij zijn inspanningen is gekomen. "Het is een laagdrempelige plaats waar veteranen verhalen met elkaar kunnen delen", aldus Kouters. "De mensen vinden hier een rustige plek waar gepraat kan worden, een krantje kan worden gelezen of een gesprek kan worden gevoerd met andere veteranen."

Moerdijk

Kouters is zelf oud-marineman. "Ik was vijftien jaar en acht maanden toen ik mijn opleiding bij de marine startte. Ik ben geboren in Moerdijk en mijn moeder moest negen kinderen in haar eentje opvoeden. Thuis hadden we niks."Dat veranderde toen hij bij de marine kwam. "Er ging een wereld voor me open. Iedere dag lekker eten, alles werd geregeld, zoals de dokter. Een beter leven kon ik op dat moment niet krijgen."

Het is niet zo dat ik er nachten van wakker lig, maar het blijft wel in je hoofd zitten."
John Kouters, oud-marineman over missie in Nieuw-Guinea

Kouters werd als 18-jarige uitgezonden naar Nederlands-Nieuw-Guinea, waar een conflict dreigde met Indonesië. "Ik heb daar van 1961 tot november 1962 gezeten", verhaalt Kouters. "Het was een angstige tijd. Je wist niet wanneer en met wat de Indonesiërs zouden komen."

Een jonge John Kouters in Nieuw-Guinea (foto: Omroep Zeeland)

Kouters was blij dat Nederland besloot om Nieuw-Guinea aan Indonesië over te dragen. Hij is die tijd nooit vergeten. "Het is niet zo dat ik er nachten van wakker lig, maar het blijft wel in je hoofd zitten."

Nuldelijnsondersteuner

De oud-marineman woont sinds 1962 in Zeeland. Rond zijn veertigste werd Kouters lid van een marinevereniging, kwam bij het Veteraneninstituut in Doorn terecht en werd opgeleid tot nuldelijnsondersteuner, om andere veteranen te kunnen helpen. "Doordat ik andere mensen help, ben ik zelf ook deels geholpen."

Nuldelijnsondersteuners zijn oud-militairen die basisondersteuning geven aan een veteraan. Ze zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor veteranen. Als lotgenoten hebben zij eerder in de gaten wat er speelt dan iemand die nooit in het leger heeft gezeten. Als een nuldelijnsondersteuner niet kan helpen, verwijst deze de veteraan door naar professionele begeleiding.

Kouters kwam veel in veteranenhuizen in het land, maar Zeeland had nog geen voorziening voor veteranen. "Ik ben acht jaar bezig geweest om een ontmoetingsplek te realiseren in Zeeland. Dat viel niet mee, want veel medewerking van de gemeentes kreeg ik niet."

Stichting Meijaard-Rijsdijk

Alsof het zo moest zijn kwam Kouters in contact met Elizabeth Meijaard-Rijsdijk. Zij had een stichting voor goede doelen. Na haar overlijden kon deze stichting het huidige pand in Vlissingen aan de Faradayweg kopen en ter beschikking stellen als veteranenhuis.

"We hebben het ontmoetingshuis het Elizabeth-Alexander Huis genoemd", vervolgt Kouters. "Daarmee verwijzen we naar naar de twee jaar geleden overleden oprichtster van de Stichting Elizabeth en haar broer en doodgeboren zoontje. Die heetten allebei Alexander."

Elizabeth Meijaard-Rijsdijk en haar man. Beiden zijn inmiddels overleden. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Kouters zijn er zo'n vijfduizend veteranen, mannen en vrouwen, in Zeeland. Variërend van jonge mensen, die gediend hebben in Libanon, Afghanistan of Irak, tot bejaarde veteranen, zoals Kouters zelf.

"Iedere oudgediende die een uniform heeft gedragen, is bij ons welkom", aldus Kouters. "Dus ook politiemensen, ambulancemedewerkers, brandweerlieden en anderen met een geüniformeerd beroep kunnen elkaar in een huiselijke sfeer ontmoeten. Iedereen kan hier binnenlopen. En als ik aan iemand zie dat hij het moeilijk heeft, kunnen we apart gaan zitten."

Opening

In september hoopt Kouters dat de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht luitenant-generaal Frank van Sprang het ontmoetingshuis zal openen. Daarna is het de bedoeling dat het ontmoetingshuis drie ochtenden per week open gaat.

Meer over dit onderwerp:
Vlissingen veteranen ontmoetingshuis
Deel dit artikel:

Reageren