Gemeente Sluis bezuinigt 4,6 miljoen

SLUIS - Dat blijkt uit de meerjarenbegroting van de gemeente die donderdag werd gepresenteerd.
Bezuinigingen De gemeente moet tot 2015 bijna 4,6 miljoen euro bezuinigen. De onroerendezaakbelasting gaat met 5 tot 7,5 procent omgaan en de subsidies voor de Fokveedag en de Folkloristische dag verdwijnen. Ook gaat de gemeente gebouwen verkopen en toeristen gaan meer toeristenbelansting betalen.