Partijen sturen brieven naar Rutte over ontpolderen

MIDDELBURG - GroenLinks Volgens GroenLinks staat die belofte in schril contrast met de toezegging in het regeerakkoord dat internationale verdragen worden gerespecteerd. GroenLinks vindt dat het onder water zetten van de polder hoe dan ook moet doorgaan.
Luister hier naar Leen Harpe van GL:
Partij voor Zeeland De Partij voor Zeeland heeft ook een brief naar Rutte gestuurd. De partij pleit voor het instellen van een begeleidingscommissie. Die bestaat uit een groep deskundigen die zich moet buigen over mogelijke alternatieven voor ontpoldering. Volgens de Partij voor Zeeland is het een goede zaak dat er opnieuw gekeken wordt naar andere mogelijkheden voor het onder water zetten van de Hedwigepolder.