'Binnenvaart is duurzaam én een goede oplossing voor de files'

'Binnenvaart is duurzaam én een goede oplossing voor de files'
'Binnenvaart is duurzaam én een goede oplossing voor de files' © Omroep Zeeland
'Containers moeten van de weg en juist het water op'
In 2015 werd er in de havens van North Sea Port 52,1 miljoen ton overgeslagen per binnenvaartschip. Eind 2019 is dat met vijftien procent gegroeid naar 60 miljoen ton. Het havenbedrijf is daar blij mee. "Wij ondersteunen financieel een aantal nieuwe binnenvaartlijnen. Zo zijn er meer lijnen van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen, waarmee we containers van de weg hebben kunnen halen", zegt Daan Schalck, directeur van North Sea Port.

Bedrijven spelen er ook op in

Niet alleen het havenbedrijf, maar ook verschillende bedrijven zetten de laatste jaren in op vervoer over het water of over het spoor. Op- en overslagbedrijven Vlaeynatie en Kloosterboer bijvoorbeeld vervoeren zo'n negentig procent van de containers die binnenkomen verder per binnenvaartschip of trein. Aan de ene kant omdat het een duurzamere keuze is, maar ook omdat de files richting Rotterdam en Antwerpen dagelijks terugkerende opstoppingen zijn.
Kloosterboer promoot actief verder vervoer over het water. "Wij vinden dat we een voortrekkersrol moeten pakken op het gebied van duurzaamheid. Daar is transport een belangrijke van", zegt algemeen directeur binnenvaart Fred Compeer. Het bedrijf maakt berekeningen voor klanten om uit te leggen wat het vervoer via binnenvaart ten opzichte van vrachtwagens bespaart qua uitstoot en hoeveel het kost.

Zestig procent minder uitstoot

Eind vorig jaar stapte een klant over op binnenvaart en met een ander bedrijf lopen er vergevorderde gesprekken. "Drie keer per week gaat een deel van de bananen die hier in containers binnenkomen verder op een binnenvaartschip naar Barendrecht. Vroeger gebeurde dat over de weg. Nu wordt er zestig procent minder uitgestoten", zegt Compeer.
Vervoer per binnenvaartschip duurt vaak langer maar is nauwkeurig in te plannen
Vervoer per binnenvaartschip duurt vaak langer maar is nauwkeurig in te plannen © Omroep Zeeland
In niet alle gevallen is het mogelijk om over te stappen op binnenvaart, dus de vrachtwagens vanuit de Zeeuwse havens zullen af- en aan blijven rijden. Spoedklussen of korte afstanden afleggen zijn over het water niet haalbaar of rendabel. Verder is het ook afhankelijk van de bestemming of de verschuiving van de weg naar het water iets oplevert.
In veel gevallen is transport per binnenvaartschip nog wel prijziger dan per vrachtwagen. Maar de directeur van North Sea Port ziet dat verladers andere keuzes gaan maken. "In de file staan is niet alleen vervelend, maar kost ook veel geld. De binnenvaart wordt meer en meer een alternatief. Naast de duurzaamheid wordt het ook een economisch verhaal en als die twee samenkomen dan is dat heel goed", zegt directeur Daan Schalck.