Forum voor Democratie: Niet inlichten luchtakkoord is politieke doodzonde

Forum voor Democratie: Niet inlichten luchtakkoord is politieke doodzonde
Forum voor Democratie: Niet inlichten luchtakkoord is politieke doodzonde © Omroep Zeeland
Uitstoot van schadelijke stoffen moet omlaag, dat is de insteek van het Schone Lucht akkoord
Uitstoot van schadelijke stoffen moet omlaag, dat is de insteek van het Schone Lucht akkoord © OZ
Koevoets zette de toon tijdens de commissie Ruimte: "Schone lucht, daar is niemand tegen. Wij ook niet. Waar het om gaat, is de gang van zaken. We waren onaangenaam verrast dat we in de media moesten vernemen dat het akkoord is gesloten zonder ons, Provinciale Staten, in te lichten. Dat is een politieke doodzonde."

'Eens maar nooit meer'

Gert-Jan Minderhoud (Partij voor Zeeland): "Ook wij hebben de discussie hier gemist. Komt die discussie ook nog hier?" Ook de Eddy Heerschop (PvdA) en Anton Geluk (CDA) vinden het vervelend dat de Statenleden niet zijn ingelicht. Geluk: "Hopelijk gebeurt dit een volgende keer niet meer zo." Wel zijn beide partijen blij met de aandacht voor schone lucht.

Pleidooi meer meetpunten

Andere partijen gingen meer in op de gevolgen van het akkoord. Harold van de Velde (SGP) pleit voor meer meetpunten. Het RIVM heeft nu twee meetpunten in heel Zeeland, Philippine en Zierikzee. "We pleiten voor meer meetstations. Zodat ook beter gemeten kan worden waar de schadelijke stoffen uitgestoten worden."
Gerwi Temmink (GL) sluit zich daar bij aan: "Wij zijn blij met akkoord. Bedrijven in de Kanaalzone willen graag mee betalen aan gerichte meetinstrumenten, neemt het provinciebestuur dat mee?"

Zware woorden

Provinciebestuurder Dick van der Velde reageerde voorzichtig: "Het zijn zware woorden, een doodzonde. Ik trek me dat aan. Het betreurt ons dat het zo is gelopen. We hebben hier van geleerd. De volgende keer maak ik een andere afweging." Maar zegt hij ook. "Dit gaat over een intentie, het gaat niet over de verdeling van geld, dus feitelijk hadden we Provinciale Staten niet hoeven inlichten."
Van der Velde beloofde in gesprek te gaan met het RIVM. Onder meer over het aantal meetpunten. In februari wordt er verder gepraat over de kwestie.
<p>Zeeland heeft samen met acht andere provincies en ruim 35 gemeenten het Schone Lucht-akkoord getekend. Het doel van het akkoord is om in 2030 vijftig procent gezondheidswinst ten opzichte van 2016 te behalen.</p><p>Er overlijden jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Concreet gaat het Schone Lucht-Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.</p>
Schepen lozen schadelijke stoffen op de Westerschelde
Schepen lozen schadelijke stoffen op de Westerschelde © Anneke van den Dries
Eén van de speerpunten voor Zeeland is de afname van varend ontgassen. Schepen lozen schadelijke stoffen op de Westerschelde en dat zorgt voor veel ongezonde lucht. Zeeland hoopt door dit akkoord dat varend ontgassen aan te kunnen gaan pakken.

50 miljoen

Voor het Schone Lucht-Akkoord is door het Rijk 50 miljoen euro uitgetrokken. Per gemeente of provincie is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.