Project moet werknemers met kanker sneller terug op de werkvloer krijgen

Project moet werknemers met kanker sneller terug op de werkvloer krijgen
Project moet werknemers met kanker sneller terug op de werkvloer krijgen © Pixabay
Personeelsfunctionaris Marianne Visser van Coroos in Kapelle
Bij conservenfabriek Coroos in Kapelle heeft personeelsfunctionaris Marianne Visser al meerdere collega's meegemaakt met kanker. "Elk proces is anders. Het is afhankelijk hoe de collega omgaat met zijn ziekte. Maar ook hoe de ziekte verloopt en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de medewerker."
Visser heeft gemerkt dat het heel belangrijk is dat collega's hun zieke collega niet alleen naar de ziekte vragen. "Het is juist van belang dat er ook gevraagd wordt hoe het weekend was, naar de gewone alledaagse zaken en niet alleen naar de chemokuur."

Win-winsituatie

Visser denkt dat er nog veel te winnen is voor zowel bedrijven als werknemers met kanker. "Doordat zowel werknemers als werkgevers tijdens het project worden geïnterviewd, ontstaat een win-winsituatie voor ons allemaal. Meer begrip voor elkaar."

In 2018 kregen kregen 1.873 Zeeuwen in de leeftijd 15-74 jaar de diagnose kanker

Cijfers afkomstig van NKR, de Nederlandse Kankerregistratie)
Leeftijdscategorie:
Aantal werknemers met diagnose kanker:
15-29 jaar 23 mensen 30-44 jaar 92 mensen 45-59 jaar 486 mensen 60-74 jaar 1.272 mensen
De looptijd van het project is drie jaar. Doel is om honderd werknemers die de diagnose kanker hebben of hebben gehad te interviewen. Er worden vijftig verschillende bedrijven bezocht. Daarnaast wordt gesproken met vijftien personeelsfunctionarissen, vijftien jobcoaches/re-integratiedeskundigen en vijftien medische zorgverleners.
Door de interviews en werkbezoeken wordt veel informatie verzameld over de praktijk waarmee elke partij te maken heeft. "Er ontstaat zo een beeld van de dilemma's waarmee mensen te maken krijgen als ze weer aan het werk willen", aldus antropoloog Petra de Braal. "En dat beeld wordt geschetst vanuit de verschillende rollen en perspectieven doordat we met alle betrokken partijen praten."
<p>Het project I KNOW HOW is een Europees project dat werkgevers en werknemers helpt door kennis te bundelen en coaching te geven. Het doel is om mensen met kanker langer aan het werk te houden en/of sneller weer aan het werk te krijgen na hun genezing. De projecttitel I KNOW HOW verwijst naar het Engelse 'Integrated KNOWledge & coaching service to support people with cancer in How to remain in Or return to Work'.</p>
Het internationale project wil 4.889 extra personen met kanker weer aan het werk krijgen, verspreid over de regio's in Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en Engeland.

Een App

Leerlingen van de HZ University of Applied Sciences ontwikkelen de online-toepassing. Met behulp van game-technologie worden de verhalen visueel en interactief gemaakt. In totaal worden twintig scenario's per land uitgewerkt die betrekking hebben op de verschillende fases van het ziekte- en het re-integratieproces.