Middelburg moet tien miljoen bezuinigen; 'Dat vraagt forse offers van onze inwoners'

De gemeente Middelburg moet de komende vier jaar tien miljoen euro bezuinigen. Ook wil de gemeente extra inkomsten genereren om de penibele financiële situatie van de stad te verbeteren. "Dit gaat alle Middelburgers raken", aldus het gemeentebestuur.

Middelburg moet zo hard ingrijpen vanwege de tekorten op het sociale domein, beter bekend als de jeugd- en ouderenzorg. Sinds een aantal jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De overdracht van die verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten ging gepaard met een flinke bezuiniging. Daardoor moeten veel gemeenten jaarlijks miljoenen zelf ophoesten om de WMO goed uit te kunnen voeren.

Ozb omhoog

Om het gat op de begroting te dichten, gaan in Middelburg de parkeertarieven, toeristenbelasting en de onroerendezaakbelasting (ozb) omhoog. De ozb stijgt zelfs met twintig procent. Het gemeentebestuur heeft een lijst van zestig bezuinigingsvoorstellen opgesteld. Aan het einde van deze maand moet de gemeenteraad beslissen op welke zaken wordt bezuinigd.

"Dat vraagt forse offers van onze inwoners, eigenlijk van heel de gemeente", zegt wethouder Johan Aalbers van financiën. "Maar daarmee hopen we wel vlees op de botten te krijgen, financieel gezonder te worden en ook investeringen in de toekomst te kunnen doen."

Schulden

Angst om onder curatele te worden gesteld en dus een zogenaamde artikel 12-gemeente te worden, zoals buurgemeente Vlissingen, is er nog niet bij het gemeentebestuur. Volgens het Middelburgs college van burgemeester en wethouders kan de gemeente de rente op de schulden vooralsnog gewoon betalen. De gemeente grijpt nu juist hard in op de begroting om te voorkomen in de toekomst in de problemen te komen.

Oppositiepartij ChristenUnie reageert boos op plannen om vooral te gaan bezuinigen op jeugd- en ouderenzorg. De partij wil liever dat de gemeente andere keuzes maakt, zoals dan desnoods het sluiten van de Middelburgse schouwburg. "De schouwburg is leuk, maar arme Middelburgers komen daar toch niet. Het is echt voor de gegoede inwoners. Het is iets hardstikke moois, maar de vraag is of de gemeente er zoveel geld in moet stoppen", zegt fractievoorzitter Willemien Treurniet, die liever een goed armoedebeleid ziet.

Terugtrekkende provinciehoofdstad

Treurniet hekelt ook het voorstel om Middelburg terug te trekken uit allerlei gemeenschappelijke Zeeuwse regelingen, zoals investeringswerkgroep Economische Impuls. Ook wil Middelburg zich terugtrekken uit de werkgroepen die gaan over het rapport Zeeland in Stroomversneling; het rapport-Balkenende. "Je bent wel de hoofdstad van Zeeland, en als stad trek je je dan terug? Je moet wel de goede keuzes maken."

Meer over dit onderwerp:
Middelburg bezuinigingen WMO ozb
Deel dit artikel:

Reageren