Meester van der Heijden Groeve op speciale erfgoedlijst

De Meester van der Heijden Groeve in Nieuw-Namen maakt kans op een grote uitkering. De provincie heeft de groeve aangemeld voor de Erfgoed Deal. Die landelijke subsidiepot is bestemd voor projecten die laten zien hoe erfgoed kan bijdragen aan actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een overgang naar meer duurzame energie.

Tussen het zand zitten schelpen van 2 miljoen jaar oud (foto: Omroep Zeeland)

In de plannen voor de Meester van der Heijden Groeve wordt een koppeling gemaakt tussen het beschermen van de miljoenen jaren oude groeve en het opwekken van energie door middel van zonnepanelen.

Volgens de provincie past dat precies in de doelstellingen van de Erfgoed Deal. Om voor die landelijke subsidie in aanmerking te komen, trekt de provincie 300.000 euro uit. De rest van het bedrag, totaal 571.000 euro, zou dan uit de Erfgoed Deal moeten komen.

De Meester Van der Heijden Groeve is een zogenoemd aardkundig monument van verschillende grondlagen in diverse kleuren. Het is volgens eigenaar Staatsbosbeheer de enige plek in Europa waar de overgang tussen het Plioceen en de grote ijstijden van het Pleistoceen te zien is. Er liggen schelpen, zand en fossielen van 2,5 miljoen jaar geleden en mogelijk ouder, aan de oppervlakte.

Hoe de groeve er met zonnepanelen uit gaat zien, wordt later dit jaar bepaald. Omwonenden worden bij dat plan betrokken.

Misschien krijgt de groeve deels overkapping, zegt boswachter Peter Maas:

Peter Maas over groeve Nieuw Namen

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren