SRV-wagen gaat Zeeuwen met juridische problemen helpen

Een conflict op het werk of een lastige scheiding kan tot jarenlang juridisch getouwtrek leiden. Met allerlei problemen tot gevolg. Volgens de initiatiefnemers van het proefproject Samen Recht Vinden kan en moet dat anders. Vanaf begin 2021 rijdt er een bus door de provincie om Zeeuwen met juridische problemen te helpen.

Het Openbaar Ministerie heeft geen eigen locatie meer in Zeeland, het zwaartepunt van de rechtbank is steeds meer in Breda komen te liggen, de politie wordt aangestuurd vanuit Tilburg en het Juridisch Loket is alleen nog maar in Middelburg actief.

Fysieke én emotionele afstand

Deze ontwikkelingen van schaalvergroting en bezuinigingen hebben er toe geleid dat het recht in Zeeland fysiek, maar ook emotioneel steeds verder van de Zeeuw af staat. Het project Samen Recht Vinden gaat het recht juist weer naar de mensen toebrengen.

SRV-wagen

Dat gebeurt onder meer met een SRV-wagen (Samen Recht Vinden) die door heel Zeeland rijdt en op marktpleinen zal staan. Mensen met een juridisch probleem kunnen gewoon binnenlopen. De bus wordt bemand door deskundigen (een ambtenaar, een advocaat of een juridisch medewerker) die sneller, goedkoper en beter hulp kunnen bieden dan nu het geval is. Ook komen er in de grotere steden spreekuren. Het idee is dat er op deze manier op tijd hulp is en langslepende, dure rechtszaken vermeden kunnen worden.

De SRV-wagen rijdt door heel Zeeland om juridische hulp te verlenen (foto: Omroep Zeeland)

De hulpvraag kan over van alles gaan, volgens Krijn van Beek, bestuurder van Stichting Samen Recht Vinden. "Bijvoorbeeld iemand die in een echtscheiding verwikkeld is geraakt of iemand die een conflict heeft met zijn werkgever. Het zou wel eens kunnen zijn dat een juridische procedure niet de meest gelukkige stap is, maar dat er andere oplossingen zijn."

Zelfredzaamheid wordt overschat

Initiatiefnemer en bestuurder van de Zeeuwse Meesters, Pieter Ippel, denkt dat de overheid vaak overschat dat mensen weten wat ze moeten doen bij een juridisch probleem. "Het idee dat iedereen alles kan vinden op internet klopt niet. Er zijn heel veel mensen die daar moeite mee hebben. Laaggeletterden, maar ook mensen die in een hele moeilijke situatie zitten, in de stress raken en de weg niet meer weten."

(foto: Omroep Zeeland)

Dat het nodig is om het rechtsbestel beter te laten werken, blijkt wel uit de uitkomsten van een recent onderzoek onder Zeeuwen en hun juridische ervaringen.

Teleurgesteld in het recht

Krijn van Beek: "Er wordt heel hard en professioneel gewerkt, maar tegelijkertijd moeten we constateren dat de rechtsstaat niet altijd functioneert als zou moeten. Tien procent van de Zeeuwen heeft langlopende juridische problemen en raakt teleurgesteld. Bovendien heeft twee derde na afloop niet het idee dat de schade is hersteld en dat de procedure eerlijk is verlopen. Dat moet echt anders.

Ja, er is recht gedaan

Het project Samen Recht Vinden duurt in eerste instantie drie jaar, daar is twee miljoen euro aan subsidie voor beschikbaar gesteld. Het is geslaagd als bij een nieuw onderzoek blijkt dat er meer tevredenheid is onder de Zeeuwse bevolking, zegt Krijn van Beek. "Dat mensen minder langlopende slepende conflicten hebben. En dat mensen zeggen: ja er is recht gedaan, ik kan weer verder met mijn leven."

Deel dit artikel:

Reageren