Borsele wil 3 miljoen euro bezuinigen om hoofd boven water te houden

Drie miljoen euro bezuinigen op een begroting van 52 miljoen. Het lijkt misschien een niet al te moeilijke opdracht, maar niets is minder waar. Door wettelijke taken kan de gemeente Borsele slechts op ongeveer een derde van de begroting bezuinigen. En dus gaan er harde klappen vallen, die volgens burgemeester Gerben Dijksterhuis onvermijdelijk zijn.

Grote tekorten in het sociaal domein zijn volgens de gemeente de oorzaak van het tekort. Overigens kampen bijna alle Nederlandse gemeenten met dit probleem nadat Den Haag deze overheidstaak decentraliseerde en bij de gemeenten neerlegde. Bij Borsele resulteert dit naar eigen zeggen voorlopig in een structureel bedrag van twee miljoen euro, maar de gemeente verwacht dat dit oploopt naar drie miljoen euro. Of meer.

De gemeente kiest daarom 'ruim' voor drie miljoen euro, "zodat er nog iets te kiezen valt", aldus burgemeester Gerben Dijksterhuis. Al is het nog maar de vraag of het daarbij blijft en de tekorten niet nog verder op gaan lopen. "Niemand kan in de toekomst kijken. Voor nu is het drie miljoen waar we ons op richten."

Extern bureau onderzoekt waarop bezuinigd kan worden

Een extern bureau wordt nu, voor 70.000 euro, ingehuurd om te onderzoeken waarop bezuinigd kan worden. Volgens Dijksterhuis is extern advies van groot belang. "Dit bureau kan ons vergelijken met andere gelijkwaardige gemeenten en kan zaken aan het licht brengen waarvan wij zelf zeggen: daar hadden we nog niet aan gedacht."

Gemeente Borsele vraagt hulp aan inwoners via een vragenlijst om te kijken waarop bezuinigd kan worden (foto: Omroep Zeeland)

Inwoners wordt ook om hun mening gevraagd. Via de website van de gemeente kan er online een vragenlijst ingevuld worden waarin inwoners kunnen aangeven waarop volgens hen wel en niet bezuinigd kan worden. Voor mensen zonder computer en/of internet ligt in het gemeentehuis een papieren vragenlijst klaar. Volgens burgemeester Gerben Dijksterhuis wordt de uitkomst van de vragenlijst meegenomen in de afwegingen, maar is het niet doorslaggevend.

Eind dit jaar moet duidelijk zijn uit welke bezuinigingsmaatregelen gekozen kan worden om tot die drie miljoen euro aan bezuinigingen te komen. Begin volgend jaar is het aan de gemeenteraad om te besluiten welke keuzes er definitief gemaakt gaan worden.

Deel dit artikel:

Reageren