Internationale Four Freedoms Award voor VN

Internationale Four Freedoms Award voor VN
Internationale Four Freedoms Award voor VN © OZ
Antonio Gutteres, secretaris-generaal van de VN
Antonio Gutteres, secretaris-generaal van de VN © Provincie Zeeland
Namens de Verenigde Naties (VN) komt secretaris-generaal António Guterres op 14 april in Middelburg de Four Freedoms Award in ontvangst nemen. Sinds de oprichting van de VN, 75 jaar geleden, zet de Verenigde Naties zich in voor vrede en veiligheid door internationale samenwerking en door het bevorderen van respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Inmiddels maken bijna alle landen ter wereld deel uit van de Verenigde Naties en vormt het instituut een belangrijke voorwaarde voor vrede en vrijheid.
President Franklin Delano Roosevelt en zijn vrouw Eleanor zijn nauw verweven met de VN. President Roosevelt wordt beschouwd als de belangrijkste architect van de organisatie en Eleanor Roosevelt was de eerste voorzitter van de Commissie voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en hield toezicht op de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
<p>De FFA's worden toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties, die met hun inzet en prestaties een grote toewijding hebben laten zien aan de idealen die President Franklin Delano Roosevelt in zijn Four Freedoms speech in 1941 verkondigde. In deze speech stelde hij dat het voor het voortbestaan van een duurzame democratie noodzakelijk is dat iedereen, overal in de wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst.</p><p>De uitreiking is dit jaar op 14 april in Middelburg.</p>
Behalve de Internationale Four Freedoms Awards worden vier andere awards uitgereikt: voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees.

Vrijheid van Meningsuiting

De award voor de vrijheid van meningsuiting gaat naar de Filipijnse journalist Maria Ressa vanwege haar toewijding om mensen te vertellen wat er in de wereld gebeurt en omdat zij mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt, aldus de Roosevelt Foundation. Ze zet zich ook in voor persvrijheid. Eerst als onderzoeksverslaggever over terrorisme voor CNN in Zuidoost-Azië en nu als uitvoerend redacteur van de online nieuwsredactie Rappler, waarvan Ressa ook de oprichter is. Rappler is een van de weinige mediaorganisaties in de Filipijnen die openlijk kritisch is over de strijd tegen drugs in het land.

Vrijheid van Godsdienst

De organisatie Religions for Peace International ontvangt de award voor vrijheid van godsdienst. De organisatie zet zich in om vrede te bevorderen en op te komen voor hen die het meest hulp behoeven. Daarvoor is een wereldwijde netwerk opgezet waarin de religieuze gemeenschappen van de wereld effectief samenwerken voor vrede.
De Roosevelt Foundation onderbouwt de keuze voor Religions for Peace als volgt: "Hun organisatie verzet zich tegen het misbruik van en de misvatting over hun religies die geweld en haat voeden. Hun voortdurende inspanningen om die misvattingen, vooroordelen en wantrouwen tussen mensen tegen te gaan, zijn een voorbeeld voor ons allemaal."
Sander de Kramer
Sander de Kramer © Provincie Zeeland

Vrijwaring van Gebrek

De award voor de vrijwaring van gebrek gaat naar de Nederlandse journalist en presentator Sander de Kramer "als blijk van waardering voor zijn innovatieve manier van hulpverlening en toegewijde inzet voor minderbedeelden, zowel in binnen- als in het buitenland". De Roosevelt Foundation roemt bijvoorbeeld zijn werk in Sierra Leone in 2007. De Kramer haalde daar kindslaven uit de mijnen en zorgde ervoor dat ze naar school konden.
Hij was diep geraakt door het leed in het land en richtte met Hugo Borst de Sunday Foundation op. Hun stichting biedt hulp op zogenoemde 'vergeten plekken' op aarde en zet projecten op om de ergste nood te lenigen. "Zijn hulp was niet altijd zonder risico en ging soms zelfs gepaard met gevaar voor eigen leven. Dit heeft hem echter nooit tegengehouden. Zijn positieve instelling en medemenselijkheid zijn een voorbeeld voor velen in een wereld waarin het individualisme lijkt te floreren."
Leoluca Orlando
Leoluca Orlando © Provincie Zeeland

Vrijwaring van Vrees

De burgemeester van Palermo, Leoluca Orlando, ontvangt de award voor vrijwaring van vrees. Volgens de Roosevelt Foundation is dat vanwege "zijn niet-aflatende toewijding om de mensenrechten in het algemeen en de humane behandeling van vluchtelingen in het bijzonder te verdedigen. Hij heeft met succes en met grote vastberadenheid opgetreden tegen de maffia, corruptie en de doodstraf."
Daarnaast wordt Orlanda beschouwd als iemand die het als zijn verantwoordelijkheid ziet om vluchtelingen op de kades van Palermo te verwelkomen en op een humanitaire manier te behandelen. En ook al betekende dit voor hem een leven met voortdurende persoonlijke beveiliging en immense emotionele en fysieke stress; "Dit heeft hem echter nooit gestopt. Zijn moed en doorzettingsvermogen zijn een voorbeeld voor ons allemaal", aldus de Roosevelt Foundation in de motivering van de toekenningen.

Lees ook: