Varkens worden gespaard, maar varkenshouder is nog niet uit de brand

De varkens van Wim van Nieuwenhuijzen uit Waarde hoeven toch niet te worden afgemaakt en vernietigd. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten, nadat de varkensboer aanpassingen heeft gedaan aan het verblijf van zijn scharrelvarkens.

De varkens van Wim van Nieuwenhuijzen uit Waarde (foto: Omroep Zeeland)

Met de aanpassingen zijn de meest dringende bezwaren van de NVWA als het gaat om het welzijn van de varkens van tafel. Daarom hoeven de dieren niet meer afgevoerd te worden. Zo heeft de biologisch akkerbouwer en scharrelvarkenshouder stro in de stal gelegd en staan er nu extra waterbakken. Ook wordt de voerbak vaker schoongemaakt.

Varkenshouder is opgelucht

Van Nieuwenhuijzen erkent dat zijn varkensverblijf niet helemaal volgens de regels was, maar volgens hem is het nu met enkele kleine ingrepen opgelost. Hij is dan ook opgelucht. "Het zou toch zonde zijn als 150 kerngezonde varkens zouden worden afgemaakt vanwege een paar problemen die zo makkelijk op te lossen zijn."

Afgelopen vrijdag kreeg de scharrelvarkenshouder nog het bericht dat de helft van zijn 300 varkens nog voor dinsdag moest worden afgevoerd. In het vlees van twee van zijn varkens werden te hoge concentraties dioxines, pcb's, en zware metalen zoals lood en cadmium aangetroffen. Bovendien voldeed het varkensverblijf niet aan de richtlijnen van de NVWA.

Varkens van Van Nieuwenhuijzen drinken uit hun modderpoel (foto: Omroep Zeeland)

Met het besluit van de NVWA dat de dieren mogen blijven leven, is het financiële probleem voor Van Nieuwenhuijzen nog niet opgelost: vanwege de vondst van de zware metalen in het varkensvlees mogen de dieren niet worden verkocht voor consumptie. Tenzij ze eerst stuk voor stuk getest worden, wat meer geld kost dan dat het vlees bij verkoop oplevert.

Toch heeft Van Nieuwenhuijzen er goede hoop op dat ook dat probleem verholpen kan worden. "Ze hebben twee van mijn oudere varkens geselecteerd voor de proefslachting. In dat vlees werden die stoffen gevonden. Maar in die leeftijdscategorie heb ik er maar vijftien. Het merendeel is veel jonger en die heb ik netjes binnen in de stal gehouden. Dus ik verwacht dat als je die jonge dieren zou testen, je die gevaarlijke stoffen niet zou vinden."

Second opinion

Als er dus een nieuwe test komt, van zijn jonge varkens, hoopt hij dat het stempel 'niet voor consumptie' voor die leeftijdscategorie weer wordt ingetrokken. Volgens Van Nieuwenhuijzen heeft hij recht op zo'n nieuwe test, omdat hij naar eigen zeggen recht heeft op een tegenonderzoek, zeg maar een second opinion.

De NVWA heeft namelijk de resten van de twee varkens van de proefslachting laten vernietigen, voordat Van Nieuwenhuijzen een onafhankelijk testbureau een tweede test kon laten uitvoeren. Daarom hoopt Van Nieuwenhuijzen dat hij recht heeft op een nieuwe test. Of dat ook juridisch gezien zo is, laat hij nu uitzoeken door een jurist van de ZLTO.

Wim van Nieuwenhuijzen over het besluit van de NVWA om zijn varkens te sparen

Over de handelswijze van de NVWA is Van Nieuwenhuijzen kort: "Ze hadden haast. Ze wilden er gewoon zo snel mogelijk vanaf zijn, zo snel mogelijk dit dossier af kunnen sluiten. En voor hen is het dan het makkelijkste om te zeggen: 'varkens afvoeren en klaar'. Maar dat zou echt zonde zijn van al die kerngezonde dieren."

Varkenshouder en akkerbouwer Van Nieuwenhuijze bij zijn varkens (foto: Omroep Zeeland)

Van Nieuwenhuijzen vermoedt dat het besluit van de NVWA vooral ook voortkomt uit zijn stap naar de pers. "Er kwamen veel boze reacties op en ik denk dat het voor de NVWA toch ook te heet onder voeten werd", aldus de varkensboer en akkerbouwer.

'Blijvend op orde'

De NVWA laat weten dat de inspecteurs de komende tijd in de gaten houden of de 'meest urgente dierenwelzijnsproblemen blijvend op orde blijven'. Er zijn volgens de NVWA ook nog enkele minder urgente dierenwelzijnsproblemen die nog verholpen moeten worden. Ook daarop zullen de inspecteurs toezien.

Volgens de NVWA blijft het afvoerverbod nog altijd van kracht, vanwege de aangetroffen concentraties gevaarlijke stoffen. Alleen als een varken wordt getest en veilig bevonden wordt, mag het vlees voor consumptie worden aangeboden.

Zolang dit niet het geval is, zal de NVWA erop toezien dat het afvoerverbod wordt nageleefd. Op het voornemen van Van Nieuwenhuijzen om een tegenonderzoek te eisen heeft de NVWA nog niet gereageerd.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Zuid-Beveland NVWA varkens Waarde
Deel dit artikel:

Reageren