Zoveelste noodkreet van gemeenten: 'Veel meer geld nodig'

Ook de Zeeuwse burgemeesters steunen de -zoveelste- oproep voor meer geld, met name voor de zorg. Tijdens de vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn diverse resoluties en moties daarover aangenomen. Burgemeester Vermue van Sluis: "We hebben nu jaar op jaar te weinig middelen. We worden er een beetje ziek van."

Marga Vermue, burgemeester Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Alle Zeeuwse gemeenten zien zich de afgelopen jaren genoodzaakt te bezuinigen en hun reserves aan te spreken. "Dat gaat ten koste van de leefbaarheid", zegt Vermue. "En het roept telkens weer de vraag op: Waar gaan we nu weer op korten? Het zwembad, de bibliotheek...?'

Telkens weer de vraag: Waar moeten we nu weer op korten?! Het zwembad, de bibliotheek...?"
Marga Vermue, burgemeester Sluis

Vanmiddag is onder andere de resolutie 'Los financiële problemen Jeugd en WMO op in alle gemeenten' aangenomen. Het kabinet in Den Haag wordt nogmaals opgeroepen om meer geld vrij te maken voor de zorg. Zeeuwse gemeenten komen jaarlijks zo'n twintig miljoen euro tekort op de zorg. De verwachting is dat de tekorten op de zorg toenemen tot meer dan veertig miljoen euro.

Plan kleinere gemeenten minder geld, grotere meer

Nu ligt er ook nog een kabinetsplan op tafel om grotere gemeenten meer budget te geven ten koste van gemeenten met minder dan honderdduizend inwoners. De Zeeuwse gemeenten protesteren daartegen en kregen vanmiddag steun van alle andere gemeenten in Nederland. Vermue: "Dat is een stukje steun in de rug."

Unaniem wordt opgeroepen tot meer financiële middelen voor alle taken en voorzieningen. Zolang dat er niet komt, willen de gemeente zeker niet praten over het herverdelen van geld tussen grotere en kleinere gemeenten. Vermue: "Er moet echt structureel meer geld in het laatje komen."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
zeeland wmo jeugdhulp jeugdzorg VNG oproep resolutie
Deel dit artikel:

Reageren