Te weinig onderbouwing voor het laten liggen van verontreinigde grond bij Perkpolder

Rijkswaterstaat heeft onvoldoende laten onderbouwen waarom de verontreinigde grond in de dijk bij Perkpolder kan blijven liggen. Dat is één van de conclusies uit een rapport dat de Provincie heeft laten opstellen door onderzoeksbureau Tauw. Het rapport werd in juli vrijgegeven na een WOB-verzoek van de advocaat van de stichting Schone Polder.

In de grond van de dijk in Perkpolder zitten te hoge concentraties calcium, arseen, benzeen en tolueen. (foto: omroep zeeland)

Provincie Zeeland vroeg aan Tauw om eerdere onderzoeken van het RIVM en Deltares te beoordelen. Daarbij werd onder andere gekeken naar het grondwater, de toepassing van de thermisch gereinigde grond (TGG) in de dijk en de manier waarop er is omgegaan met de risico's voor de omwonenden ten tijde van het storten van de grond. Er kwamen toen klachten over tranende ogen en huidirritatie door het stof dat uitwaaide richting de omwonenden. Het RIVM concludeerde dat het stof verder geen gevaar voor de gezondheid opleverde.

Voorbarige conclusie

Tauw vindt die conclusie voor een gedeelte te voorbarig. Omdat er geen onderzoek is gedaan naar het effect van het stof in de tuinen van de omwonenden, is niet met zekerheid te zeggen of de grond veilig gebruikt kan worden voor het bijvoorbeeld kweken van groenten. Tauw vindt dat Rijkswaterstaat moet overwegen alsnog onderzoek te laten doen.

Voor de aanleg van de Zeedijk is in 2014, 275.000 kubieke meter thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt. Dat is grond die onder hoge temperaturen voor het grootste deel schoongemaakt wordt. Maar bij de grond die in Perkpolder is gebruikt is er iets misgegaan. Uit onderzoek blijkt dat er bijvoorbeeld te hoge concentraties calcium, arseen, benzeen en tolueen in de grond aanwezig zijn en dat de pH-waarden te hoog zijn.

Rijkswaterstaat liet onderzoeksbureau Deltares en het RIVM onderzoek doen en communiceerden naar aanleiding daarvan dat er geen gevaar was voor mens en dier. Doordat er een beschermende laag klei boven en onder de TGG ligt is het risico op verspreiding klein en wordt eventuele vervuiling die wel doorsijpelt opgevangen in een kwelsloot langs de dijk.

De meest opmerkelijke conclusies in het rapport gaat over de TGG in de kern van de dijk. In een derde van de monsters werden te hoge verontreinigingswaardes gemeten. Tauw trekt daaruit de conclusie dat er sprake is van een overtreding van het besluit bodemkwaliteit.

Grond moet eigenlijk weg

Dat betekent dat de grond in principe verwijderd moet worden, maar of dat werkelijk gaat gebeuren is afhankelijk van meerdere factoren, zoals kosten en de milieubelasting van het weghalen van de grond, en het gevaar van de verontreiniging voor de omgeving.

Bij een onderzoek naar opmerkelijk hoge kalversterfte werd vergelijkbare verontreiniging aangetroffen in een dijk bij Spakenburg/Bunschoten. Het waterschap Vallei en Veluwe moet daar de grond weghalen, wat zo'n dertig tot veertig miljoen euro kost. Wie dat moet betalen is nog niet duidelijk.

Grond wordt gestort in 2014 bij dijk Perkpolder (foto: omroep zeeland)

In het grondwater dichtbij de dijk bij Perkpolder vond Tauw dat de toelaatbare waarden van stoffen zoals lood, kwik en andere stoffen worden overschreden. Hoewel het overige grondwater hierdoor niet bedreigd wordt, vraagt het bureau zich af of het wel acceptabel is. Ook is er volgens het rapport verontreiniging van het grondwater met arseen in een stuk grond waar geen afvoer door een sloot mogelijk is. Tauw vindt dat Deltares daar moet aangeven of dat toelaatbaar is.

Mogelijk gevaarlijke stoffen naar natuurgebied

Ook zegt het rapport dat de bewering van Deltares dat de gevaarlijke stoffen niet in de dijk weg kunnen zakken en uit kunnen spoelen niet goed onderbouwd is, onder andere omdat niet overal een beschermende kleilaag aanwezig is zoals gesteld is door Deltares, en dat de TGG op sommige plekken toch onder het grondwaterpeil ligt.

In sommige gebieden staat het TGG in contact met het grondwater. Stoffen zoals lood en kwik kunnen daardoor mogelijk naar het buitendijks gelegen natuurgebied uitspoelen. Ook is volgens het rapport niet duidelijk waar het water van de kwelsloot naartoe gaat.

Peilbuizen bij kwelsloot bij Perkpolder (foto: omroep zeeland)

Tauw concludeert aan het einde van het rapport dat er waarschijnlijk geen sprake is van onaanvaardbare risico's, maar dat al het betrokken gezag, RWS, Provincie Zeeland, gemeente Hulst en Waterschap Scheldestromen, gezamenlijk moeten komen tot een degelijker onderbouwing waarom de verontreinigde grond niet verwijderd hoeft te worden.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
perkpolder dijk verontreinigde grond
Deel dit artikel:

Reageren