Tachtig waarschuwingen in bos en duinen de Manteling

In het afgelopen weekend heeft Staatsbosbeheer tachtig waarschuwingen en een paar proces-verbalen uitgedeeld in de bossen en duinen van natuurgebied de Manteling van Walcheren.

De Manteling, Oostkapelle (foto: Robin Hardeman)

Verreweg de meeste mensen hielden zich aan de regels. De tachtig waarschuwingen waren vooral bestemd voor mensen die met de fiets over een voetpad reden, met een motorvoertuig door het gebied reden, of omdat de hond niet was aangelijnd.

Ook bleek tijdens de controle dat een hek was gesloopt en dat er illegaal afval was gestort in het gebied.

Paarden in de duinen van de Manteling bij Oostkapelle (foto: Marcel Klootwijk / www.vogelsinbeeld.nl )

Staatsbosbeheer omschrijft de Manteling "als een kwetsbaar en bijzonder bos- en duingebied met hoge natuur- en cultuurhistorische waarden." Het gebied trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers.

De controles werden uitgevoerd door de gezamenlijke boa's van Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, politie en Staatsbosbeheer.

Deel dit artikel:

Reageren