Zeeland moet een sterk, positief en evenwichtig imago krijgen

Zeeland moet een sterk, positief en evenwichtig imago krijgen
Zeeland moet een sterk, positief en evenwichtig imago krijgen © Provincie Zeeland
Website Zeelandlandinzee.nl
Website Zeelandlandinzee.nl © Provincie Zeeland
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat stuurde vanmiddag een voorstel naar Provinciale Staten waarin de opzet van Zeeland Partners wordt toegelicht. De organisatie gaat proberen om de positieve kanten van Zeeland op het gebied van wonen en werken, meer zichtbaar en vindbaar te maken. Op die manier moeten meer mensen overgehaald worden om in onze provincie te komen werken en wonen.
Die werving speelt zich straks vooral online af. Door slim gebruik te maken van de informatie die mensen achterlaten, kunnen ze via maatwerk bekend worden met de positieve kant van Zeeland. In hun sociale media-verkeer komen ze die kant dan tegen.

Heeft dit met de mariniers te maken?

Uitgerekend vandaag werd bekend dat de mariniers definitief niet in Zeeland komen wonen en werken. Je zou denken: dat kan geen toeval zijn, de campagne en dat nieuws hebben met elkaar te maken. Dat is volgens De Bat niet het geval. "De vraag van werkgevers om de arbeidsmarkt aan te pakken ligt er al veel langer", aldus De Bat. Met andere woorden: ook met de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen had Zeeland Partners er gekomen.
De provincie heeft de website Zeelandlandinzee.nl laten ontwikkelen waar toerisme, wonen/vestigen en werken samenkomen. Met een speciale app moet dit ook via de smartphone kunnen. Het idee daarachter is dat door de huidige versnippering van marketingorganisaties zoals de VVV en Impuls Zeeland, het aan een krachtig marketingbeleid ontbreekt. Zeeland Partners zou moeten zorgen voor een afgestemde sterke uitstraling.

Toekomst VVV

VVV Zeeland is de laatste jaren in de financiële problemen gekomen, waarvoor de provincie een oplossing aan het zoeken is. Bij de Statenleden was er ongerustheid dat de waardevolle onderdelen van de VVV, de website en marketingafdeling, eventueel verloren zouden gaan bij een faillissement. Door de VVV nu bij Zeeland Partners onder te brengen zou dat voorkomen kunnen worden. Of dat betekent dat de VVV opgaat in Zeeland Partners is nog niet duidelijk.
Die informatie gaan we nu bundelen en van daar uit aan concrete marketing doen.
Gedeputeerde Jo-Annes de bat over Zeeland Partners
De ontwikkeling van Zeelandlandinzee.nl en de app hebben tot nu toe zo'n 280.000 euro gekost. Wat er voor de verdere ontwikkeling van Zeeland Partners nodig is, durft De Bat niet precies in te schatten: "Maar dat gaat meer dan een miljoen worden." Hij verwacht wel dat het bedrijfsleven en andere partners ook hun steentje bij zullen dragen. Als de organisatie eenmaal draait, doet de provincie een stapje terug.

Meetbare effecten

Er zijn al diverse campagnes geweest om het imago van Zeeland te promoten, met filmpjes en acties tijdens Concert at Sea en de Kustmarathon. Ook is geprobeerd om artsen naar de provincie te lokken met bijvoorbeeld verblijf in een vakantiehuisje. Volgens De Bat is er een hoge respons op die acties en leveren ze veel gebruikersinformatie op: "Die informatie gaan we nu bundelen en van daaruit aan concrete marketing doen." Over een aantal jaar moet blijken wat het effect daarvan is.

Lees ook: