Gemeente Vlissingen bezuinigt voor 8 miljoen

VLISSINGEN - Het dagelijks gemeentebestuur wil 23 banen via natuurlijk verloop laten vervallen en de onroerendzaakbelasting (OZB) met 2,4 procent verhogen. De gemeente van Vlissingen kampt met hogere kosten voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en krijgt minder subsidie uit Den Haag. De begroting wordt dinsdag 9 november behandeld in de gemeenteraad.
Middelburg De gemeente Middelburg heeft gisteren aangegeven ook te gaan bezuinigen het komende jaar.