GL: Vlaanderen moet poot stijf houden

OOST-SOUBURG - GroenLinks vindt dat Vlaanderen de poot moet stijfhouden en Nederland moet houden aan de Scheldeverdragen, inclusief ontpoldering van de Hedwigepolder.
procedures GroenLinks is bang dat het nieuwe kabinet onder de ontpoldering probeert uit te komen en er geen goed natuurherstel komt voor de verdieping van de Westerschelde. Ook vreest de partij dat er weer allerlei nieuwe procedures worden opgestart, met alle negatieve gevolgen van dien.