Broedsucces op vogeleiland Suzanna’s en Kisters Inlaag

OOSTERSCHELDE - De vroegere eilanden in de Suzanna’s en Kistersinlaag waren door oeverafslag bijna helemaal verdwenen, waardoor de kustvogels er niet meer konden nestelen.
broedpaartjes Op het nieuwe eilandje aan de zuidkust van Schouwen broedden het afgelopen seizoen bijna driehonderd broedpaartjes, voornamelijk meeuwen, kluten en visdiefjes. Het eiland is ook in trek als hoogwatervluchtplaats voor doortrekkende steltlopers zoals plevieren en rosse grutto’s.
Cauwers Inlaag Natuurmonumenten gaat in de toekomst meer eilandjes voor de Schouwse kust herstellen voor kustbroedvogels. Als eerste is de Cauwers Inlaag aan de beurt. De eilandjes in deze inlaag zijn nog steeds marginaal aanwezig, maar nemen jaarlijks door afslag in oppervlakte en kwaliteit af.