Dit willen de Zeeuwen in ruil voor de mariniers: tolvrije tunnel en waterstoffabriek

Waterstoffabriek of tolvrije tunnel?
Waterstoffabriek of tolvrije tunnel? © Omroep Zeeland
Het wordt een strijd tussen een waterstoffabriek en een tolvrije Westerscheldetunnel. De bouw van een grote waterstoffabriek, om te helpen bij de transitie van aardgas naar waterstof, staat nummer 1 op de verlanglijstjes ten noorden van de Westerschelde. Dat blijkt als je de antwoorden van de meer dan 5.000 Zeeuwse respondenten op een rijtje zet. De tolvrije tunnel is in die delen van Zeeland nummer twee.
De tolvrije Westerscheldetunnel scoort wel het hoogst in Zeeuws-Vlaanderen. Zo hoog zelfs dat in de totaal-uitslag het tolvrij maken van de tunnel Zeeland-breed toch de meeste stemmen heeft. De Zeeuws-Vlamingen hebben de waterstoffabriek op nummer twee staan.

Derde plaats: wetenschap

Maar de Zeeuwen, waar ze ook wonen, zijn het allemaal eens over de derde plaats op hun verlanglijstje: meer wetenschappelijk onderwijs in Zeeland én wetenschappelijk onderzoek naar onze provincie. Aan de oproep is door 5.421 mensen gehoor gegeven, van wie 5.088 een Zeeuwse postcode hebben opgegeven.
<p><strong>Reactie provinciebestuur</strong></p><p>"Wij gaan voorlopig niet reageren op ideeën, lijstjes en zo meer. Voorlopig is het afwachten wie de speciaal adviseur wordt. Met hem of haar wordt dan besproken hoe de compensatie eruit moet/kan komen te zien. Wij hanteren tot dusver onze eerder genoemde drieslag: compensatie voor gemaakte kosten, compensatie voor de geleden imagoschade en bovenal compensatie voor het missen van datgene wat de komst van zo'n 2000 mariniers met hun gezinnen had opgeleverd."</p>

Zeer boos

Deze uitslag kan niet omgerekend worden naar de totale Zeeuwse bevolking, daarvoor is de enquête-methode niet geschikt. Het levert toch een markant beeld op. Meer dan de helft zegt 'Zeer boos' te zijn op het niet doorgaan van de marinierskazerne. En nog meer respondenten vinden dat de mariniers die geen zin hebben om naar Zeeland te verhuizen 'helemaal géén gelijk hebben'.
Vervolgens hebben we de vraag gesteld: ga je daarom mee naar Den Haag om te protesteren? Dan blijken de kaarten toch anders te liggen. Er is géén meerderheid (groene punten) om actie te gaan voeren.

Klappen

Het besluit om de marinierskazerne niet naar Zeeland te laten verhuizen, is genomen door het kabinet, dat bestaat uit VVD, CDA, D66 en CU. Aan de respondenten is gevraagd te zeggen of dat besluit invloed heeft op hun stem bij de eerstvolgende verkiezingen. De VVD zou nu de hardste klappen krijgen.

Gratis bier bij Bløf

Met de vraag 'Hoe moet Zeeland worden gecompenseerd?' sla je bij de Zeeuwen op een grote rode startknop. Want behalve dat ze een mening hebben over de toltunnel of de waterstoffabriek hebben ze bijna 1.300 keer geklikt op 'een andere vorm van compensatie'. Het provinciebestuur kan nog minstens honderd jaar vooruit om al deze wensen van de Zeeuwen in vervulling te laten gaan.
Er zijn veel originele plannen bij, zoals de bouw van een Oosterscheldetunnel. Of afscheiden van Nederland en samengaan met Vlaanderen. Een ander pleit voor het betalen van AOW voor alle Zeeuwen vanaf 63 jaar. Meer dan eens wordt vanuit Vlissingen gepleit voor het afbetalen van alle schulden waar de gemeente Vlissingen onder gebukt gaat. Een ander vraagt om gratis pannenkoeken voor alle Zeeuwen en weer een andere wil dat er bij Bløf-concerten gratis bier wordt geschonken.
Ter compensatie: gratis bier bij Bløf-concerten
Ter compensatie: gratis bier bij Bløf-concerten © Omroep Zeeland
Ook blijken grote winkels als Primark, Decathlon, Hornbach en Ikea op de verlanglijstjes van de Zeeuwen te staan. Of ze noemen gewoonweg een shopping mall. Zeeuws-Vlamingen noemen juist wat vaker een trein naar Gent en een trein naar Goes als gewenste optie.

Pretpark

Er zijn ook compensatie-suggesties die wat vaker genoemd worden en vermoedelijk serieuzer bedoeld zijn. Vaak wordt dan alleen maar 'een grote zak met geld' genoemd. Een tweede kerncentrale voor Zeeland komt tientallen keren terug in de lijst. Circa 250 keer noemen Zeeuwen een pretpark/attractiepark als een goede compensatie voor het niet doorgaan van de kazerne.
De bouw van huurwoningen wordt ook genoemd, het veiliger maken van de Zanddijk bij Yerseke en beter openbaar vervoer in Zeeland. Strandopspuiting en dijkversterking zien er ook serieus uit. Vlissingers zien ook graag dat Den Haag nieuwe orders voor fregatten en duikboten aan Damen geeft.

Klaagmuur

Een inwoner van Vlissingen zet alles in een ander perspectief door een 'Klaagmuur voor de Zeeuwen' op zijn verlanglijstje te zetten. Met als argument: "De Zeeuwen hebben baat bij zelfreflectie."
Hier had de Marinierskazerne moeten komen
Hier had de Marinierskazerne moeten komen © Omroep Zeeland

Terrein

Het is logisch dat veel suggesties die gedaan zijn bij de compensatie-opties het nu volkomen lege kazerneterrein op het oog hebben. Ga daar huizen bouwen, zeggen respondenten, of nog vaker: zet er een pretpark. Ook de genoemde waterstoffabriek kan hier prima worden neer gezet. Anderen beperken zich tot 'maak er een bedrijventerrein van', 'natuurgebied' of 'ziekenhuis'.