Wijkwerker in Goes moet problemen met verward gedrag voorkomen

Een wijkwerker moet in de wijk Goes-Zuid problemen zien te voorkomen, die ontstaan door mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om een proef van de gemeente en Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO).

Goes Zuid (foto: Arjan van Lomwel)

De gemeente hoopt dat een wijkwerker verward gedrag vroeg kan signaleren, zodat ergere problemen voorkomen kunnen worden. Nu is er volgens de gemeente niet genoeg kennis, kunde of capaciteit bij professionals. Een persoon krijgt daardoor niet of niet op tijd ondersteuning of wordt te snel naar gespecialiseerde zorg doorverwezen.

Midden in de wijk

"De wijkwerker bevindt zich midden in de wijk. Hij of zij is aanwezig op de locatie waar inwoners te maken krijgen met mensen met verward gedrag of hierover vragen hebben", meldt de gemeente. Wethouder André van der Reest denkt dat Goes door de inzet van de wijkwerker uiteindelijk kosten bespaart, omdat er effectiever gewerkt wordt.

"Hij of zij kan enerzijds een persoon met verward gedrag goed helpen, maar kan anderzijds aan de buurt en zorgverleners ondersteuning bieden", aldus Van der Reest. Het is de bedoeling dat de wijkwerker vragen van inwoners en professionals beantwoordt en meedenkt over mogelijke oplossingen als gespecialiseerde zorg nodig is.

Meer acute opnamen

De afgelopen tijd is het aantal acute gedwongen opnamen in Zeeland van mensen met psychiatrische problemen toegenomen. Dat zeggen zowel Emergis als de Zeeuwse burgemeesters. Het doel van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg die op 1 januari is ingegaan, was juist om minder mensen gedwongen op te temen.

De proef van de gemeente en SMWO in Goes Zuid duurt een jaar. Daarna wordt bekeken of de functie een vaste invulling krijgt in Goes. De gemeente heeft voor de proef een subsidie ontvangen.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
verwarde personen wijkwerker
Deel dit artikel:

Reageren