Zeeuwse argwaan over aantal Vlamingen in havendirectie

Provinciale Staten van Zeeland maken zich ongerust over het aantal Gentse directieleden bij de Zeeuws-Gentse fusiehaven North Sea Port (NSP) . De aansturing van de haven krijgt een andere vorm, waarbij het de Statenleden opvalt dat er voornamelijk Gentenaren zijn benoemd.

Haven in Gent (foto: Omroep Zeeland)

Het onderwerp kwam ter sprake tijdens de Provinciale Statencommissie Bestuur, waar veel partijen aangaven dat Zeeland "moet opletten.". Aanleiding is een brief waarin de vorming van een nieuwe directie wordt aangekondigd, waarover de provincie Zeeland als aandeelhouder haar goedkeuring moet geven.

Drie Vlamingen, één Zeeuw

North Sea Port ontstond drie jaar geleden na een fusie van de haven van Gent en het toenmalige Zeeland Seaports. Na de fusie vormden Gentenaar Daan Schalck en Jan Lagasse namens Zeeland een tweekoppige overgangsdirectie, met een management van zo'n 10 personen onder zich. Na het vertrek van Lagasse, die een mandaat had tot 1 september, verdwijnt het uitgebreide managementsteam en krijgt NSP een vier-koppige directie, bestaande uit drie Vlamingen en één Zeeuw. En dat steekt Zeeuwse politici.

ITEM NSP verdeling bestuurders

VVD-fractievoorzitter Kees Bierens (foto: Omroep Zeeland)

Politieke partijen in Provinciale Staten van Zeeland zeggen veel lof en waardering te hebben voor Gentenaar Daan Schalck, die na het vertrek van Jan Lagasse de enige algemeen directeur van de fusiehaven is. "Maar wij vinden het wel belangrijk dat de Zeeuwse vertegenwoordiging bij toekomstige benoemingen goed in beeld blijft", zegt fractievoorzitter Kees Bierens van de VVD.

Koers bepalen

Bierens en andere Statenleden willen niet met zoveel woorden zeggen dat ze bang zijn dat de Vlamingen de baas gaan spelen bij NSP en de koers van de fusiehaven gaan bepalen, waarbij de Zeeuwen het nakijken hebben. Van Bierens hoeft er nu geen extra Zeeuw bij om het evenwicht in de directie te houden. "Geen extra zware posten, als dat niet nodig is. We hebben aandacht gevraagd voor toekomstige benoemingen, waarbij dit altijd nog een keer kan worden rechtgetrokken."

Directeur Daan Schalk van North Sea Port (foto: Omroep Zeeland)

In een reactie zei gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) vrijdagmorgen in de Statencommissie Bestuur dat de Zeeuwse belangen ook door de overwegend Vlaamse directie goed worden behartigd. "Tegelijkertijd moet je inderdaad op blijven letten: zit er een goeie balans in?"

Kwaliteit

Zeeuwse en Gentse bestuurders zetten in november 2017 in het historische stadhuis van Gent hun handtekening onder een fusie-akkoord, onder toeziend oog van onder andere premier Mark Rutte. De Gentse havenorganisatie nam zo'n 160 personeelsleden mee; het toenmalige Zeeland Seaports 'maar' 90 FTE's. Gedeputeerde Van der Maas is niet bang dat de balans in de huidige organisatie doorslaat naar de Vlaamse kant. "Natuurlijk moet je kijken naar nationaliteit, maar ook naar kwaliteit. Kwaliteit is leidend, en we hebben ook geen signalen dat het niet goed zou lopen. We zien dat de huidige directie veel in Zeeland is, met veel Zeeuwen het gesprek aangaat en beslissingen neemt die goed zijn voor Zeeland."

Algemeen directeur Daan Schalck krijgt nog drie bestuurders naast zich in de directie. Vlamingen Sofie Monteyne en Peter van Parys treden aan als respectievelijk Chief Financial Officer en Chief Operating Officer. Zowel Monteyne als Van Parys komen oorspronkelijk van het Gentse Havenbedrijf. Namens de Zeeuwen treedt Dick Engelhardt aan in de directie. Hij wordt Chief Development en Nautical Operations Officer. De Zeeuwse en Vlaamse toezichthouders van North Sea Port zijn akkoord met de aanstellingen, net als de ondernemingsraad van het bedrijf.

Meer over dit onderwerp:
North Sea Port Daan Schalck directie
Deel dit artikel:

Reageren