Rampenplan voor Zeeuwse bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft een algemeen rampbestrijdingsplan geschreven waarin allerlei scenario's zijn uitgewerkt voor BRZO-bedrijven. Dat zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Het plan is dit jaar verder uitgebreid en kijkt nu ook naar risico's over de Belgische grens.

BRZO staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. Zeeland kent 22 bedrijven die veel met gevaarlijke stoffen werken. Om voorbereid te zijn op een mogelijke ramp of crisis bij zo'n bedrijf heeft de veiligheidsregio een algemeen rampbestrijdingsplan scenario's uitgewerkt. Elk bedrijf dat hier onder valt, heeft daarnaast ook afzonderlijk nog een bestrijdingsplan.

Dit zijn de Zeeuwse BRZO-bedrijven in alfabetische volgorde:

Access World Terminals B.V., Arkema Vlissingen B.V., Cargill B.V., Dow Benelux N.V., Eastman Chemical Middelburg B.V., ICL Industrial Products Terneuzen B.V., Indaver Industrial Waste Services B.V., Maschem B.V., Oiltanking Terneuzen B.V., Rosier Nederland B.V., Terneuzen Powder Technology B.V., Tieleman Transport B.V., Van Cittersbeheer B.V., Verbrugge Scaldia Terminals B.V., Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V., Vopak Terminal Vlissingen B.V., VTF Buitenhaven VTF1&2, VTF Haven 9890 VTF3, Yara Sluiskil B.V. en Zeeland Refinery N.V.

Patrice Troost is specialist planvorming van de VRZ en heeft zich beziggehouden met de bedrijfsplannen. "Het is als voorbereiding voor de hulpdiensten voor als het mis gaat." Rampen of ongelukken die bij dit soort bedrijven zouden kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld grote branden, explosies of giftige wolken die ontsnappen.

Patrice Troost van de Veiligheidsregio Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De plannenmakers hebben op aanvraag van het VRZ-bestuur ook gekeken naar risicovolle bedrijven net over de grens met België. "Rampen kennen geen grenzen", waarmee Troost uitlegt dat gevaarlijke rookwolken niet bij de grens ophouden. "Samen met de Belgische kant hebben we ons voorbereid op rampen aan weerskanten van de grens."

Rookwolken van Gent naar De Braakman

Dat die voorbereiding geen overbodige luxe is merkte de VRZ in het verleden. De rookwolken van een grote brand in de haven van Gent kwamen door de windrichting naar Zeeland. De rook ging richting het waterbekken De Braakman van Evides. Door de betere samenwerking worden dit soort partijen straks eerder op de hoogte gebracht van mogelijke risico's in de buurt, ook als ze in een ander land ontstaan.

Aannemen in december

Het rampenbestrijdingsplan waar ook de plannen rond de BRZO bedrijven bij horen wordt in december door het algemeen bestuur besproken en aangenomen als er geen bezwaren zijn. Troost tekent er alvast voor met deze plannen: "als hulpverleningsdienst zijn we goed voorbereid."

Meer over dit onderwerp:
veiligheidsregio plannen BRZO
Deel dit artikel:

Reageren