Gaat de woningbouw veranderen door de coronacrisis?

Er zijn minder files, de lucht wordt schoner en ook de stikstofuitstoot neemt af. Dat komt omdat veel mensen noodgedwongen thuiswerken, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Het thuiswerken is inmiddels niet meer weg te denken uit onze samenleving. En de verwachting is dat er ook na de crisis structureel meer thuisgewerkt zal worden.

Creëren van een ruimte

Dat betekent wel dat er nagedacht moet gaan worden over het creëren van een ruimte in woningen waar er structureel gewerkt kan worden, in plaats van aan de keukentafel, in de logeerkamer of op zolder. Architecten Derk Thijs en Vanessa Gutberlet uit Middelburg vinden deze ontwikkeling erg interessant om over na te denken en zien het als een uitdaging.

Op het moment dat mensen thuis gaan werken lopen ze tegen beperkingen aan en dat is volgens Thijs heel erg interessant. "Dat betekent namelijk dat je iets moet gaan doen. Je moet je huis, je interieur anders gaan indelen om een werkplek te creëren. Dat zal bij iedereen anders zijn. Het zorgt in ieder geval voor een bepaalde individualiteit en diversiteit in woonwijken. Daarnaast kan het ook bijdragen aan de cohesie en levendigheid in een wijk, omdat meer mensen thuis zijn."

Klapwanden

Volgens Thijs zijn er tal van mogelijkheden om met eenvoudige middelen en relatief weinig kosten een werkruimte te creëren in de woning. "Naast het inrichten van een zolder of logeerkamer als werkplek, kun je ook denken aan geïsoleerde schuif- of klapwanden, waarmee je een werkplek creëert in een ruimte. Vooral in woningen waar weinig ruimte is, kan dit een optie zijn."

Woningen zouden wat meer flexibel gebruikt kunnen worden."
Derk Thijs, architect

Ook voor bedrijfspanden zijn er mogelijkheden. Door het thuiswerken ontstaat er in de toekomst meer leegstand in bedrijfspanden of kantoorgebouwen. Daar zou een andere invulling aan kunnen worden gegeven. "Kijk naar het depot van het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daar kunnen mensen de hele collectie van het museum bekijken. Dat zou het Zeeuws Museum bijvoorbeeld ook kunnen doen. En daar zou dus een bedrijfspand voor gebruikt kunnen worden."

Het depot van museum Boijmans van Beuningen (foto: Boijmans van Beuningen)

Multifunctionele werkplek

Er ligt volgens Thijs ook een taak voor woningcorporaties en projectontwikkelaars. "Woningen zouden wat meer flexibel gebruikt kunnen worden. En als je gaat kijken naar de schaal van een wijk, een rijtje van acht woningen of een appartementencomplex, dan kan het interessant zijn om te kijken of er gemeenschappelijke voorzieningen gerealiseerd kunnen worden, zoals een flexwerkplek. Maar daarnaast zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan kleinschalige collectieve woonvormen, waar alle voorzieningen aanwezig zijn."

Een wooncollectief in Z├╝rich (foto: Thys + Gutberlet Architectuur)

Woningcorporatie Beveland Wonen heeft op dit moment nog geen concrete plannen om aanpassingen te gaan verrichten aan nieuwe en/of bestaande woningen. Maar de woordvoerder geeft aan dat ze wel heel erg enthousiast en geprikkeld zijn door deze ontwikkeling en dat ze graag binnenkort met het bestuursteam en diverse betrokken partijen een brainstromsessie willen organiseren om hierover van gedachten te wisselen.

Meer vraag naar woningen met extra ruimte

Makelaars zien de laatste maanden ook een verschuiving plaatsvinden onder mensen die een woning zoeken. "Er komt voorzichtig meer vraag naar huizen met extra ruimte vanwege het thuiswerken. Ook is er meer vraag naar een tuin. Omdat mensen meer thuis zijn is de aandacht weer terug verhuisd naar de tuin. En waar dat vroeger niet zo belangrijk was, is het nu weer meer in zwang", aldus makelaar Koert Jan Schulting. Ook lijkt er volgens hem een trek naar buiten de stad te komen, omdat men daar kan thuiswerken en de aanwezigheid in de stad niet meer nodig is.

Er is meer vraag naar woningen met extra werkruimte (foto: Omroep Zeeland)

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid maakte onlangs bekend dat Nederlanders ook na de coronacrisis vaker willen thuiswerken. Aan het begin van de crisis gaf een kwart van de thuiswerkers aan dat graag te willen, inmiddels is dat percentage toegenomen tot 45 procent.

Meer regie over werkdag

Uit een onderzoek onder 5000 thuiswerkers van Tilburg University blijkt dat dit onder andere te maken heeft dat een ruime meerderheid van de thuiswerkers meer regie over hun werkdag ervaart en thuis efficiënter kan werken. Die voordelen wegen volgens het onderzoek op tegen nadelen als langdurig virtueel werken en een onhandige werkplek, zoals bijvoorbeeld op zolder.

Reageren