Aantal vrouwelijke bestuurders in Zeeland het laagst

MIDDELBURG - Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In Zeeland ligt het aantal vrouwelijke raadsleden ook onder het landelijk gemiddelde. Er is wel een stijging te zien in dit aantal. Tien jaar geleden was één op de zes raadsleden vrouw, nu is dat één op de vier. De cijfers zijn terug te vinden op de website van de VNG.