Waterschap neemt aan Walcherse kust schade van februaristormen op

Peilboot van Waterschap Scheldestromen in actie (archief)
Peilboot van Waterschap Scheldestromen in actie (archief) © Waterschap Scheldestromen
Door de harde wind is er zand van de duinen op het strand geblazen. Dat is op zich geen probleem, tenzij dat zand afgevoerd wordt door de stroming van de zee. De verwachting van het waterschap is dat er nu nog geen gevaarlijke situaties zijn ontstaan door de harde wind, maar volgend jaar is de situatie misschien niet meer veilig.

Zandsuppletie

Die onveilige situatie kan opgelost worden door geplande zandsuppletie naar voren te halen, maar daar heeft het waterschap weer een ander probleem. Door de stikstofproblematiek. Vorige maand zei het provinciebestuur al snel in overleg te gaan met het kabinet om de stranden eerder op te spuiten dan gepland.
De uitkomsten van het onderzoek van Waterschap Scheldestromen worden halverwege april verwacht.

Lees ook: