Hof: Verlengen vergunning kerncentrales Doel 1 en 2 was ongrondwettig

Kerncentrale bij Doel
Kerncentrale bij Doel © ANP
De zaak was aangespannen door twee Belgische milieuorganisaties. Die betoogden dat voor het verlengen van die vergunning eerst een milieueffectrapportage, een inspraakprocedure en grensoverschrijdende raadpleging moeten komen, aangezien Doel 1 en Doel 2 zich vlakbij de grens met Zeeuws-Vlaanderen bevinden. Dat is bij het besluit in 2015 niet gebeurd.

'Risico dat elektriciteitsbevoorrading wordt onderbroken'

Het hof geeft de milieuorganisaties nu gelijk. Toch hoeven de twee kernreactoren niet per direct van het net afgehaald te worden. De rechters oordeelden wel dat de verlengingswet tijdelijk mag worden gehandhaafd als 'het ernstige en reële risico bestaat dat de elektriciteitsbevoorrading wordt onderbroken'. Volgens het Grondwettelijk Hof is dat het geval.
De twee reactoren kwamen in 1975 in bedrijf en zouden eigenlijk in 2015 worden uitgezet. Omdat de energievoorziening daardoor te onzeker zou worden, werd besloten er tien jaar aan te plakken. Dat besluit druist in, zo blijkt nu, tegen een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in juli vorig jaar dat een milieueffectrapportage in zo'n geval verplicht is.

Nieuwe wet

Uiterlijk op 31 december 2022 moet er een nieuwe wet liggen. Voor die datum moeten er dus alsnog een milieueffectrapportage, een inspraakprocedure en grensoverschrijdende raadpleging geregeld worden, willen de reactoren opgehouden kunnen worden tot 2025. Zo niet, dan moeten Doel 1 en 2 van het hof per 31 december 2022 dicht.
Er zijn in de grensregio veel zorgen over de veiligheid van de kerncentrale van Doel. De afgelopen jaren was er met name ophef over scheuren in reactorvaten en tal van technische storingen.

Lees ook: