Rechter laat deskundige naar onderzoeken dijk Perkpolder kijken

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op verzoek van omwonenden van de dijk bij Perkpolder een deskundige aangesteld die de onderzoeken naar de vervuilde grond in de dijk tegen het licht gaat houden. De rechter krijgt op die manier meer informatie over het eventuele gevaar van de vervuilde grond.

Aanleg van de dijk bij Perkpolder in 2014 (foto: Omroep Zeeland)

De omwonenden van de Perkpolderse dijk geloven dat de vervuiling in de grond die gebruikt is voor de aanleg van de dijk, onder andere gevaarlijk is voor de akkergronden die achter de dijk liggen. Bij de aanleg van de dijk in 2014 werd thermisch gereinigde grond (TTG) gebruikt, naderhand bleek dat de grond alsnog gevaarlijke stoffen bevatte zoals arseen, benzeen en tolueen.

Grond ingepakt in klei, dus veilig

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de grond in de dijk en liet onderzoeksinstituut Deltares en het RIVM kijken naar de risico's van de vervuiling voor de omgeving. De conclusie was dat er geen gevaar bestond voor mens en dier, omdat de grond ingepakt zou liggen in een laag klei, waardoor er geen vervuiling kon ontsnappen. Mocht dat wel gebeuren, dan zou een kwelsloot dat opvangen en verdunnen, waardoor het gevaar te verwaarlozen valt.

Provincie Zeeland heeft een toezichthoudende taak als het gaat om vervuiling en liet een eigen onderzoek door ingenieursbureau Tauw doen. Hoewel Tauw tot een geruststellende eindconclusie kwam, werden er vraagtekens gezet bij het rapport van Deltares, en stelde Tauw dat Rijkswaterstaat onvoldoende heeft onderbouwd waarom de verontreinigde grond in de dijk bij Perkpolder kan blijven liggen.

Gedeputeerde Anita Pijpelink zegt op Rijkswaterstaat te vertrouwen, maar geeft aan dat de provincie wel verwacht dat er 'iets' met de grond moet gaan gebeuren.

Deskundigenbericht

Advocaat van de omwonenden, Rogier Hörchner, vroeg aan de rechter om een onafhankelijke deskundige aan te stellen die naar aanleiding van 44 opgestelde vragen, de conclusies van Rijkswaterstaat, Deltares en het RIVM gaat onderzoeken.

Dat zogenoemde 'deskundigenbericht' moet de rechters helpen om tot een oordeel te komen in de rechtszaak van de omwonenden tegen Rijkswaterstaat en de gemeente Hulst, die ook voor een gedeelte voor de dijk verantwoordelijk is. De rechtbank heeft goedkeuring gegeven voor het aanstellen van de deskundige, maar heeft twaalf vragen geschrapt.

Thermisch gereinigde grond wordt gestort bij aanleg dijk. (foto: Omroep Zeeland)

Als deskundige is bodemkundige Theo Edelman aangesteld. Hij was onder andere als deskundige betrokken bij het onderzoek door Zembla naar het gevaar van rubbergranulaat in kunstgras. Rijkswaterstaat verzette zich tegen de aanstelling van Edelman, omdat hij niet de expertise zou hebben om alle vragen te kunnen beantwoorden, maar de rechtbank is het daar niet mee eens.

Op zoek naar antwoorden

Edelman gaat nu op zoek naar antwoorden op diverse vragen. Zo willen de omwonenden weten waarom er toch thermisch gereinigde grond is gebruikt, ondank dat Deltares is 2014 en 2015 al aangaf dat dit niet verstandig was. Of waarom er op flinke stukken in de dijk (tweemaal 300 meter) geen monsters zijn genomen. En of er volgens zijn optiek wel risico's zijn voor mens en dier. De conclusies van Edelman worden in december verwacht.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
vervuiling perkpolder
Deel dit artikel:

Reageren