Zeeuwse energiestrategie: Kerncentrale langer open en huizen blijven aan het gas

Kerncentrale van Borsele
Kerncentrale van Borsele © ANP
Naast kernenergie wil Zeeland inzetten op hernieuwbare energie. Als het aan de provincie ligt, wordt in 2030 drie terrawattuur opgewekt uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en water. Dat staat voor ongeveer 1/12e deel van heel Nederland en is net zoveel als er in Zeeland op dit moment verbruikt wordt.
<p>Zeeland is de eerste provincie die zijn <em>Regionale Energiestrategie </em>presenteert. Het plan is opgesteld door de provincie Zeeland, Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Impuls Zeeland, Enduris en afgevaardigden uit het onderwijs en bedrijfsleven.</p>
Volgens de opstellers van de RES zijn daar geen nieuwe plekken voor windmolens voor nodig, dan nu al aangewezen. Zonneparken wil de provincie minimaliseren. Als het aan de opstellers van de RES ligt, komen de meeste zonnepanelen op Zeeuwse daken te liggen. Om extra stroom te kunnen vervoeren, moet de capaciteit van het elektriciteitsnet de komende tien jaar meer dan verdubbeld worden, van een capaciteit van 400 megawatt naar 1.000 megawatt.

Aardgas

Volgens het klimaatakkoord moeten in 2030 anderhalf miljoen woningen afgekoppeld zijn van het gasnet, maar daar wil de provincie Zeeland nog niet aan. Volgens de provincie is het opzetten van warmtenetten in Zeeland lastig omdat de woningen in Zeeland relatief ver uit elkaar staan. De provincie wil daarom allereerst inzetten op energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie. Wel wil de provincie op kleine schaal experimenteren om te kijken wat per gemeente, wijk en sector het beste alternatief voor aardgas is.