Archeologen vinden resten van twee oude boerderijen bij Hulst

Archeologen hebben tussen Hulst en Absdale resten gevonden van twee oude boerderijen. De ene is uit de zevende tot achtste eeuw na Christus, de andere uit de twaalfde of dertiende eeuw.

De cirkelvormige structuren zijn vermoedelijk restanten van opslagschuren. (foto: archeoloog Nathalie de Visser)

Bij de oudste vondst gaat het om resten van een Karolingische boerderij. Het gaat volgens provinciaal archeoloog Nathalie de Visser om cirkelvormige structuren. "We vermoeden dat het graanmijten zijn, ronde opslagschuren. Maar dat weten we niet zeker. Daarom is het lastig om precies te achterhalen uit welke tijd ze komen en wat de functie is geweest."

De archeologische vondsten kwamen aan het licht bij werkzaamheden aan de parallelweg naast de Absdaalseweg. Volgens De Visser een hotspot voor archeologen. "Hier worden veel vondsten gedaan, elk onderzoekje is onderdeel van een grote puzzel." Naast de cirkelvormige structuren is er ook aardewerk gevonden bij deze opgraving.

Omdat langs de weg veel vondsten worden gedaan, gaan de onderzoeken binnenkort verder. De Visser hoopt nog grotere boerderijen tegen te komen, maar ook resten uit de Romeinse tijd. "Daarvan hebben we nog niets teruggevonden in Hulst. Dat is best vreemd, omdat er net over de grens wel vondsten uit die tijd zijn gedaan."

Archeologische vondsten bij Absdale. (foto: archeoloog Nathalie de Visser)

De tienjarige Declan Corstens deed onlangs een bijzondere vondst op het strand van Vlissingen. Hij vond een vuistbijl die van een Neanderthaler is geweest, bij archeologische opgravingen aan de Trekdijk in Middelburg zijn vorige maand resten van een zogenaamd mottekasteel gevonden en in juni vonden archeologen een Romeinse zoutraffinaderij in Aardenburg.

Meer over dit onderwerp:
Hulst archeologie
Deel dit artikel:

Reageren