Groene stroom van DELTA scoort flinke onvoldoende, maar klopt dat wel?

Energieleverancier DELTA krijgt een flinke onvoldoende in de jaarlijkse Stroomranking van de Consumentenbond, Natuur & Milieu en milieuorganisatie WISE. Daarin wordt een antwoord gegeven op de vraag: hoe groen is die groene stroom nu eigenlijk?

Daaruit rolt per energieleverancier een rapportcijfer en DELTA scoort voor zowel de zakelijke markt als de consumentenmarkt een 4,2. Dat is een pijnlijk lage score en bovendien flink lager van vorig jaar, toen kreeg DELTA nog een 5,4. Maar volgens DELTA klopt daar niets van. En het van oorsprong Zeeuwse energiebedrijf heeft ergens wel een punt.

Locaties in Zeeland waar DELTA groene stroom afneemt (foto: DETLA)

"Ons rapportcijfer is ten opzichte van vorig jaar omlaag gegaan, terwijl we het nu juist béter doen", zegt Mariska van der Hulst van DELTA. "We hebben meer groene stroom ingekocht uit wind en stroom van leveranciers uit Zeeland, maar door de manier waarop dat rapportcijfer tot stand komt, wordt dat niet meegeteld."

Via tussenpersoon

De reden: DELTA koopt alle stroom in via tussenpersoon, een marktinkooppartij. Dat geldt ook voor groene stroom die in Zeeland opgewekt wordt. Maar in dit onderzoek wordt alle stroom die via een marktinkooppartij ingekocht aangemerkt als 'gemiddelde handelsmix' en die is grotendeels opgewekt uit fossiele bronnen. Dat geeft volgens Van der Hulst een vertekenend beeld.

De opstellers van de Stroomranking willen met deze jaarlijkse ranglijst het fenomeen sjoemelstroom aanpakken. Energieleveranciers kopen dan grijze stroom in, opgewekt met fossiele brandstoffen als kolen of aardgas, mét daarbij een energiecertificaat van een duurzame producent in een ander land.

Sjoemelstroom

Dankzij dat certificaat mogen ze de stroom aanprijzen als 'groen', terwijl ze daarmee volgens de organisaties achter de Stroomranking niet of nauwelijks bijdragen aan het vergroten van het aandeel duurzame energie. Daarom wordt het 'sjoemelstroom' genoemd. Maar bij die Zeeuwse groene stroom is de situatie volgens DELTA compleet anders.

DELTA biedt twee soorten groene stroom aan: Puur Zeeuws Groen, dat is volledig in Zeeland opgewekt, bijvoorbeeld windenergie van turbines op Neeltje Jans, getijdenstroom uit de Oosterscheldekering, maar ook zonne-energie van allerlei kleinere coöperaties in Zeeland.

'Op één hoop'

Daarnaast levert DELTA 'gewone' groene stroom, dat is een combinatie van groene stroom van aanbieders in Nederland en in Europa. Het gaat dan met name om stroom uit Nederlandse biomassa en Europese wind. "Dat wordt in dit onderzoek allemaal op één hoop gegooid, negatief beoordeeld en bestempeld tot 'sjoemelstroom'. Dat is absoluut niet terecht!", aldus Van der Hulst.

Hieronder is te zien in welke verdeling de verschillende soorten stroom door DELTA ingekocht en aangeboden worden:

De soorten stroom die door DELTA ingekocht en aangeboden worden (foto: DELTA)

Ook van het deel dat niet in Zeeland wordt opgewekt vindt Van der Hulst dat het in de Stroomranking te negatief beoordeeld wordt. "Ook de groene stroom die wij inkopen vanuit het buitenland draagt bij aan een toename in vraag naar groene stroom en het zorgt er dus ook voor dat er wereldwijd meer groene stroom wordt opgewekt." Daarover verschillen Van der Hulst en de organisaties achter de Stroomranking dus van mening.

Groen gas

Feit blijft dat DELTA volgens Van der Hulst afgelopen jaar meer Zeeuwse groene stroom heeft afgenomen. Verder biedt DELTA bij een Puur Zeeuws Groen- abonnement ook groen gas aan, dat deels bestaat uit biogas en deels uit CO2-gecompenseerd aardgas.

Per 1.000 m3 groen gas gaat er bovendien vijf euro naar verschillende Zeeuwse natuurorganisaties die zich bezig houdenmet het beheer en bescherming van de Zeeuwse natuur. "De opstellers van de Stroomranking zeggen ze dat ze willen dat er meer gedaan wordt aan verduurzaming van Nederland, maar dit is niet alleen landelijk, het is zelfs lokaal. Groener dan dit wordt het niet!"

In deze promotievideo legt DELTA uit waar die 'puur Zeeuwse stroom' opgewekt wordt:

DELTA is tegenwoordig in Zweedse handen, het is onderdeel van energiereus Vattenfall, maar het opereert nog altijd als aparte aanbieder op de energiemarkt en profileert zich bovendien uitgesproken als Zeeuws. Maar DELTA is niet de enige energieaanbieder met een Zeeuws tintje.

Zeeuwind

In de ranglijst staat ook om | nieuwe energie, waar de Zeeuwse organisatie Zeeuwind samen met 49 andere lokale energiecoöperaties onderdeel van uitmaakt. Dat collectief scoorde in de ranglijst voor de consumentenmarkt het rapportcijfer 10, groene stroom is ook écht groen dus volgens de organisaties achter de Stroomranking.

Voor de zakelijke markt krijgt om | nieuwe energie het nog altijd zeer respectabele rapportcijfer 9,9. Dat komt doordat de stroomleverancier voor de zakelijke markt ook stroom inkoopt die met biomassa is opgewekt. Het gaat om 8 procent van de totale geleverde stroom. In de Stroomranking wordt stroom uit biomassa minder goed beoordeeld dan wind- en zonnestroom.

PZEM

Dan is er nog een derde Zeeuwse leverancier in het rapport: PZEM. Dat was tot 2017 onderdeel van DELTA, toen dat nog een volledig Zeeuwse bedrijf was. Bij de verkoop werd DELTA opgesplitst. PZEM is wel nog in Zeeuwse handen en levert uitsluitend aan de zakelijke markt.

In de Stroomranking krijgt PZEM voor zowel de zakelijke markt als de consumentenmarkt een nipte voldoende: een rapportcijfer van 6,2. Om een betere score te behalen zou PZEM volgens de opstellers van de Stroomranking in plaats van het inkopen en aanbieden van grijze stroom meer groene stroom moeten inkopen, met name van Nederlandse wind- en zonprojecten.

Alle bekende energieleveranciers

Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal werd van 54 leveranciers onderzocht hoe duurzaam ze zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie. In totaal kregen 48 leveranciers een onvoldoende.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland DELTA Stroomranking
Deel dit artikel:

Reageren