Verlenging Zeeuws Sportakkoord betekent extra impuls aan de sport in Zeeland

Ook de komende jaren worden Zeeuwen geholpen om meer te bewegen. Het Zeeuws Sportakkoord, waarin afspraken gemaakt worden om ons een stapje extra te laten zetten, wordt verlengd tot en met 2023. Alleen al volgend jaar gaat er ruim twee ton vanuit de provincie naar allerlei initiatieven.

Patrick Vader, projectleider van SportZeeland, is heel blij met de verlenging. "Absoluut! Ik ben heel blij dat de provincie hier ook echt voor kiest. We kunnen met deze bijdrage de komende jaren een extra impuls geven aan de sport in Zeeland."

Het Zeeuws Sportakkoord richt zich op alle Zeeuwen, van jong tot oud. Voor zo'n beetje iedere groep is er een plan. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen. De kleintjes in onze provincie bleken wat achter te lopen bij hun leeftijdgenootjes uit andere delen van het land. Het is belangrijk om de kinderen op jonge leeftijd te helpen, want, zegt Patrick Vader: "Hier wordt de basis gelegd van een langer, gezond en misschien ook wel een gelukkig leven."

Screening

Dankzij het akkoord kon SportZeeland met andere partijen aan de slag om de Zeeuwse jeugd te helpen. Vader: ''Met screeningsteams gaan we naar een school. Daar zetten we een baan uit in het gymnastieklokaal en dan meten we de kinderen op basis van hun motoriek, we nemen een vragenlijst af en we stellen het BMI vast. Vervolgens hebben we een profiel van de gezondheid van een kind. Die analyseren we en dan gaan we aan de slag om te zorgen dat het beter wordt.''

Verlenging Zeeuws Sportakkoord betekent extra impuls aan de sport in Zeeland (foto: omroep zeeland)

Veel mensen willen misschien wel bewegen, maar zijn bang, weten niet hoe of kunnen dat op dit moment niet; de coronamaatregelen zijn voor veel mensen nou niet een aanmoediging om te bewegen. Maar SportZeeland ziet zeker ook mogelijkheden. "Het vraagt enige creativiteit. Op Youtube zie je heel veel mogelijkheden van hoe je thuis kan sporten. Wat we ook gezien hebben dat mensen ook meer de natuur ingaan om te sporten. Fietsen en wandelen zijn twee bewegingsvormen die echt geëxplodeerd zijn de afgelopen periode. En er is ook een opdracht vanuit de sport om hier creatief mee om te gaan", aldus Vader. Hij neemt daarbij de sportscholen als voorbeeld. Zij hebben instructeurs ingezet om video's met 'thuis-workouts' te maken.

Sterke sportinfrastructuur

Mogelijkheden te over, zou je zeggen. En meer initiatieven zijn in de maak. Het feit dat er tot en met 2023 geld in wordt gestoken, maakt de ambities van SportZeeland sterker. Zeeland moet een sterke sportinfrastructuur krijgen met vitale verenigingen, veel actieve leden en duurzame accommodaties. ''We doen ons stinkende best met de 28 organisaties die vorig jaar het Zeeuws Sportakkoord hebben ondertekend", zegt Vader. "Er komen nu alleen maar organisaties bij. Het is niet alleen de sportsector, de gezondheidssector komt ook mee, de economische sector. We vinden het allemaal belangrijk."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Zeeland Sportakkoord
Deel dit artikel:

Reageren