Minister Wiebes beslist: Zeeland krijgt felbegeerde stroomkabel

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de knoop doorgehakt: de felbegeerde aansluiting op windpark 'IJmuiden Ver' gaat naar de haven van Vlissingen. De kabel is van essentieel belang om de industrie in Zeeland te verduurzamen.

Minister Wiebes (Economische Zalen): 'Tracé Vlissingen is milieuvriendelijker, technisch haalbaarder en goedkoper' (foto: ANP)

Minister Eric Wiebes koos voor Vlissingen omdat dit tracé 'beter scoort op de thema's milieu, techniek en kosten', zo staat er in de bekendmaking. De kabel zal lopen via de Noordzee, het Veerse Meer en vanaf Veere onder de grond naar Vlissingen-Oost (gemeente Borsele). Er komt een converterstation op de Belgiëweg in het havengebied.

Er had zich een hevige concurrentiestrijd ontwikkeld tussen Zeeland en Brabant over de felbegeerde aansluiting op het nieuwe windpark. Er lagen twee opties op tafel: Vlissingen-Oost of Geertruidenberg. Beide provincies zetten alles op alles om de cruciale aansluiting te krijgen.

Waarom kiest Wiebes voor Zeeland boven Brabant?

In zijn brief naar de regio schrijft minister Wiebes het volgende:

Het regio-advies is namens de provincie Zeeland, de gemeenten Noord-Beveland, Veere, Middelburg, Goes, Borsele, Vlissingen en het waterschap Scheldestromen uitgebracht. Hierin geven zij aan dat aanlanding in Borssele belangrijk is voor de realisatie van de Zeeuwse ambities op het gebied van de productie van groene waterstof en elektrificatie van de industrie. [...] Met mijn VKA-keuze kom ik op alle punten tegemoet aan het Zeeuwse regioadvies.

Op basis van de Integrale Effect Analyse constateer ik dat elk alternatief naar Borssele via het Veerse Meer op de thema's milieu, techniek en kosten aanmerkelijk beter scoort dan de alternatieven naar Borssele via de Westerschelde of Geertruidenberg

De gelijkstroom van het grote windmolenpark voor de kust van IJmuiden is nodig voor het produceren van waterstof, dat een veel schonere brandstof is dan aardgas. Die waterstof is essentieel voor het verduurzamen van de bedrijven in de Zeeuws-Belgische haven. Politieke bestuurders en bedrijven aan beide zijden van de grens hebben de plannen al klaarliggen om een grote waterstoffabriek te bouwen.

Tracé van stroomkabel van windmolenpark IJmuiden Ver naar Vlissingen (foto: Ministerie Economische Zaken)

In totaal gaan de windparken in IJmuiden Ver 4 GW vermogen leveren via 2 verbindingen. Hiervan wordt een verbinding van 2 GW aangelegd naar Zeeland en een verbinding van 2 GW naar de Maasvlakte. Met de totale opbrengst van het windpark zouden jaarlijks een kleine vijf miljoen huishoudens van stroom voorzien kunnen worden. Ter vergelijking: windpark Borsele, de verzamelnaam voor vijf windparken voor de kust van Zeeland, levert 1,5 Gigawatt.

Via stopcontacten op zee wordt stroom van windmolens doorgezet naar land (foto: Omroep Zeeland)

Het ministerie van Economische Zaken houdt in december vier online bijeenkomsten, waarbij een presentatie wordt gegeven over het tracé en vragen worden beantwoord. Inwoners van Zeeland kunnen zich daarvoor aanmelden.

De komende tijd wordt het tracé nader uitgewerkt. Eind januari neemt het ministerie een voorbereidingsbesluit. Eind 2021 komt het nieuwe bestemmingsplan ter inzage.

Lees ook:

Reageren