Intervence houdt op te bestaan: deel personeel wordt ontslagen

Jeugdbeschermingsorganisatie Intervence houdt per januari op te bestaan. Een deel van het personeel wordt ontslagen en alle taken worden verdeeld onder drie andere jeugdzorgorganisaties in Zeeland. Dat krijgt het personeel, ruim honderd mensen, vandaag te horen.

Intervence begeleidt en ondersteunt gezinnen en kinderen die te maken krijgen met jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dat doet Intervence in opdracht van de Zeeuwse gemeenten en de rechter. Twee procent van de Zeeuwse gezinnen wordt begeleid door Intervence. Dat zijn 750 tot 800 gezinnen per jaar. En dan gaat het om zo'n 1.100 kinderen.

Soms zijn er zorgen of ouder(s) en kinder(en) wel bij elkaar kunnen blijven wonen. Bij grote zorgen komt Intervence in actie. Zo kan Intervence een gezinsmanager aanwijzen die het kind geregeld bezoekt en allerlei dingen regelt. De gezinsmanager kijkt ook wie uiteindelijk de voogdij weer over kan nemen. Het kan ook gebeuren dat een gezin onder toezicht van Intervence komt te staan. De gezinsmanager regelt dan de juiste hulp voor het gezin.

De medewerkers horen vanmiddag in congrescentrum De Stenge in Heinkenszand hoe de komende weken gaan verlopen en wat er daarna gebeurt. De werkzaamheden van Intervence worden vanaf 2021 overgenomen door het Leger des Heils, Briedis en WSG. Intervence laat weten dat de huidige gezinsmanagers waar mogelijk vast contactpersoon blijven voor hun cliënten en dat dan dus via één van de drie andere organisaties gaan doen. Voor de ondersteunende diensten geldt dat niet.

Diverse medewerkers laten aan Omroep Zeeland weten veel vragen te hebben. Er is veel onduidelijk en er zijn zorgen over 'hun' gezinnen.

De toekomst van Intervence was al langere tijd onzeker. Er waren al jaren financiële problemen en personele problemen. Zo was er een hoog verloop onder het personeel.

Deel dit artikel:

Reageren