Ernstige zorgen bij kinderrechters over snelle opheffen van Intervence

Zeeuwse kinderrechters maken zich ernstig zorgen over het besluit van de gemeenten om jeugdzorgorganisatie Intervence per 1 januari op te heffen. Ze twijfelen eraan of de hulp aan de kinderen gewaarborgd kan worden, omdat de tijd tot 1 januari erg kort is om alles goed te regelen.

Kinderrechter Susanne Tempel (foto: Rechtbank Zeeland-West-Brabant)

"Juridisch is er in ieder geval niet genoeg tijd om alles te regelen binnen een maand", zegt kinderrechter Susanne Tempel kort maar krachtig. En dat juridische aspect is naast het menselijke wel iets dat goed geregeld moet worden. Ze noemt als voorbeeld de ondertoezichtstellingen. "Die moeten door een rechter worden uitgesproken en zijn heel belangrijk, want die bepalen wie de gezagsuitoefening over een kind heeft."

Maar naast dat juridische speelt volgens de kinderrechters ook het menselijke aspect een grote rol. "We hebben het over kwetsbare kinderen. Hoe blijft de hulp aan hen gewaarborgd? Ze hebben hulpverleners, blijven die? En blijft dezelfde persoon bij het gezin betrokken? En hoe blijft het gezin in beeld?" Het is een reeks vragen die Tempel opsomt. Op al die vragen moet wat haar betreft een antwoord komen en ze heeft er een hard hoofd in dat dat voor 1 januari lukt.

'Het gaat niet om de kwaliteit'

Of de kinderrechters twijfelen aan de kwaliteit van de zorg van de instanties die de taken van Intervence overnemen? Dat doet volgens Tempel niet ter zake. "Gezinsleden hebben hun ziel en zaligheid op tafel gelegd bij een hulpverlener. Dat doen ze niet zomaar bij iemand anders als er een andere begeleider komt. Het gaat om het menselijke aspect."

De kinderrechters zijn niet de enigen die aan de bel trekken over de situatie bij Intervence. Kritiek op de gang van zaken kwam er ook al van medewerkers, de vakbond, de cliëntenraad en brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Veel zorgen zijn er over de snelheid waarmee Intervence ophoudt te bestaan.

Gemeenten trekken per 1 januari hun handen af van de jeugdzorgorganisatie waarmee die feitelijk ophoudt te bestaan. Volgens genoemde organisaties is er nog te veel onduidelijkheid over de hulpverlening na deze datum. De gemeenten zelf zeggen dat alles goed geregeld is om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Intervence Kinderrechter Susanne Tempel
Deel dit artikel:

Reageren