'Provincie te langzaam met realiseren extra meetpunten luchtverontreiniging'

Binnenvaartschepen bij Terneuzen
Binnenvaartschepen bij Terneuzen © Omroep Zeeland
Er zijn al sensoren voor onder meer fijnstof en stikstof. Volgens de provincie zijn die voldoende, maar de provincie erkent wel dat het nog beter kan, door meetpunten te zetten in specifieke gebieden waar geregeld klachten vandaan komen. Zoals de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone. Daarom kondigde de provincie dinsdag aan te onderzoeken of het haalbaar is om het aantal meetpunten uit te breiden.

Motie unaniem aangenomen - in 2018

De Terneuzense D66 en GroenLinks zeggen 'verheugd' te zijn met het onderzoek van de provincie, maar vinden dit wel rijkelijk laat. In december 2018 werd namelijk al een motie in de Terneuzense raad unaniem aangenomen, waarin werd opgeroepen tot het uitbreiden van het meetnet.
De beide fracties roepen het dagelijks gemeentebestuur van Terneuzen op om de druk op het provinciebestuur op te voeren. "Vijftien maanden na het aannemen van de motie zijn we nog niet verder dan een eerste verkennend onderzoek", schrijven de partijen in een gezamenlijke verklaring.

Volksgezondheid

"Hoewel wij ons maar al te goed realiseren dat op dit moment de aanpak van de coronacrisis belangrijker en spoedeisender is dan het realiseren van een luchtmeetnetwerk, zijn wij toch ook van mening dat de volksgezondheid gebaat is bij een spoedige realisatie van een dergelijk netwerk", aldus de Terneuzense D66 en GroenLinks.

Lees ook: