Riviercruisevaart moet veiliger zegt onderzoeksraad na aanvaring op Westerschelde

Het toezicht op de riviercruisevaart moet verbeterd worden. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat is gemaakt naar aanleiding van een aanvaring tussen een tanker en een cruiseschip op de Westerschelde in april 2019. De eisen waaraan de bemanning van riviercruiseschepen moet voldoen, dienen aangescherpt te worden en daarom zou het scheepvaartreglement Westerschelde ook aangepast moeten worden.

Aanvaring cruiseschip en tanker op Westerschelde (foto: HV Zeeland)

Op 1 april vorig jaar vond op de Westerschelde ter hoogte van Terneuzen een aanvaring plaats tussen het Zwitserse riviercruisescip Viking Idun, met 171 passagiers en 29 bemanningsleden aan boord, en de Maltese chemicaliëntanker Chemical Marketer die geladen was met onder meer benzeen, heptaan en methanol. Vijf passagiers raakten na de aanvaring lichtgewond, de schade aan beide schepen was aanzienlijk.

Volgens het rapport voldeed de Viking Idun aan de wettelijke voorschriften. Het toezicht op welke bemanning aan boord is, schoot wel tekort. Aan boord bleek de bemanning wel bevoegd, maar had zij onvoldoende kennis van de Westerschelde als vaargebied en beheerste zij onvoldoende de voertaal Engels. Communicatie via de marifoon was hierdoor moeilijk.

Westerschelde moeilijk vaargebied

Het vaargebied van de Westerschelde wordt druk bevaren. Binnenvaart, zeescheepvaart en pleziervaart treffen elkaar dag en nacht. Door de smalle vaargeulen, ondieptes, een sterke stroom en het getij zijn er veel risico's. De OVV concludeert dat geen aanvullende eisen gelden voor de bemanning van binnenvaartschepen. Dit is wel het geval in vergelijkbare gebieden als bijvoorbeeld de Rijn.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet daarom een aantal aanbevelingen aan verschillende partijen om de veiligheid te verbeteren in de binnenvaart en met name de riviercruisesector. De OVV constateert een groei van de riviercruisevaart. Op de cruises zijn veel passagiers aan boord, waarbij in veel gevallen die passagiers zichzelf niet goed kunnen redden.

Aanbevelingen

De OVV beveelt aan dat in de stuurhut tijdens iedere vaart bekwame en gekwalificeerde bemanning aanwezig moet zijn. Die bemanning zou dan regelmatig getraind moeten worden op kennis en vaardigheden. Daarbij is van belang dat de voertaal Engels gesproken kan worden en dat de vaarroutes bekend zijn.

Daarnaast wordt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken aangeraden de eisen voor de bemanning aan te scherpen op het gebied van bekwaamheid en bevoegdheid.

Ook moet het Scheepvaartreglement Westerschelde worden aangepast. Daarin moet worden opgenomen dat schippers genoeg kennis hebben van het vaargebied. Als die kennis er niet is, wordt eraan gedacht verplicht een loods aan boord mee te sturen.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren