Volkerak-Zoommeer wordt waterberging

THOLEN - Het besluit om het Volkerak-Zoommeer aan te wijzen als tijdelijke waterberging bij extreem hoogwater is genomen door demissionair-staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Voorkomen

De tijdelijke waterberging is alleen nodig als de stormvloedkering door een zware storm moet worden afgesloten, en tegelijk de rivieren extreem veel water moeten afvoeren. Door het water dan op te slaan in het Volkerak-Zoommeer kunnen overstromingen in delen van Noord-Brabant, Zuid-Holland en het noorden van Zeeland worden voorkomen.

Bewoners

De bewoners van Tholen die aan het hebben opgetogen gereageerd. De toevoeging van een keersluis zorgt ervoor dat ze hun voeten droog zullen houden.

Kleine kans

De kans dat die twee factoren samenvallen wordt trouwens klein genoemd. Eerder was berekend dat het slechts één keer in de 1400 jaar zou voorkomen.
Foto's: Beeldbank Rijkswaterstaat