Zeeuwse basisscholen willen voorrang bij vaccinatie en leerlingen om en om terug op school

De huidige situatie, van online onderwijs én noodopvang voor onder meer kinderen van ouders met een cruciaal beroep, is niet houdbaar, zegt de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ). In een brandbrief roept het bestuur op kinderen gefaseerd toe te laten in de klas en docenten met voorrang in te enten. Ook is er geld nodig voor meer personeel op de langere termijn.

Leraren moeten digitaal lesgeven én voor noodopvang zorgen (foto: Omroep Zeeland)

In de brief, gericht aan de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO-raad), schrijft het CPOZ-bestuur dat leerlingen door de lockdown leerachterstanden oplopen en leraren het zwaar hebben, doordat steeds meer leerlingen naar de noodopvang komen. Leraren moeten daardoor niet alleen online lesgeven, maar ook de kinderen in de klas helpen.

Het duurt te lang. De werkdruk wordt gigantisch."
Gerard Langeraert van de CPOZ

De CPOZ stelt voor om vanaf 25 januari kinderen gefaseerd toe te laten op scholen, bijvoorbeeld door groepen te halveren en leerlingen per dagdeel, of om de dag, fysiek les te geven. "Zo is ook voor jongere kinderen de anderhalve meter beter toepasbaar." En: "Leerkrachten hoeven zich dan in mindere mate te richten op online onderwijs." Het zou ook de leerachterstanden moeten tegengaan.

Leraren vaccineren

Omdat er nog weinig bekend is over de overdraagbaarheid van het virus door kinderen is het nodig om leerkrachten te vaccineren zegt de CPOZ. Ook wil de coöperatie geld zodat scholen beschermingsmiddelen kunnen kopen en extra personeel kunnen inhuren om de werkdruk te verlichten.

"Het duurt te lang. De werkdruk wordt gigantisch", zegt Gerard Langeraert van de CPOZ. "Als deze lockdown voor basisscholen langer dan de 25e duurt, moeten we naar andere organisatievormen kijken."

Meer over dit onderwerp:
basisscholen leraren vaccineren
Deel dit artikel:

Reageren