Rutte zoekt alternatief voor ontpoldering Hedwige

MIDDELBURG - Hij houdt vast aan de afspraak uit het regeerakkoord. Daarin beloven VVD en CDA dat ze gaan zoeken naar een andere mogelijkheid voor natuurcompensatie voor de tweede verdieping van de Westerschelde.
Verdrag Rutte zegt dat hij zich daarmee houdt aan het verdrag dat daarover is gesloten met Vlaanderen. Daarin staat dat partijen bij elkaar te rade kunnen gaan bij nieuwe inzichten.